ENG

Alfabet rzeźby: Biblijne przedstawienie

Wirtualne Centrum Rzeźby Polskiej

Biblia – Biblijne przedstawienie

– święta księga religii żydowskiej; potem w religii chrześcijańskiej rozumiana jako całość razem z Nowym Testamentem. Stanowi źródło tekstów objawionych (Słowa Bożego). Zawiera epizody z historii narodu żydowskiego, jest zapisem żywotów patriarchów i ich proroctw, zawiera formuły liturgiczne, opis obyczajów i ceremonii religijnych. W sztuce zawsze stanowiła inspirację dla artystów niezależnie od ich uczuć religijnych. W średniowieczu funkcjonowało pojęcie Biblia pauperum (Biblia ubogich), które było odpowiednikiem sztuki narracyjnej, która za pomocą obrazów ilustrowała opisane w niej zdarzenia i postacie.

Na przestrzeni wieków wielu artystów, w tym rzeźbiarzy, tworzyło prace i kompozycje poświęcone tematyce biblijnej. Biblijne przedstawienia to wyobrażenia postaci lub scen, których źródłem jest tekst Biblii, występujące we wszystkich rodzajach sztuk plastycznych. Powstała rozbudowana ikonografia przedstawień poszczególnych postaci, scen grupowych, cykli. Również współcześni rzeźbiarze chętnie operują repertuarem tematów chrześcijańskich, nadając tradycyjnym schematom ikonograficznym nowego, stylistycznego ducha.kategoria: Wirtualne Centrum Rzeźby Polskiej, autor: Dział komunikacji, dodano: 2020-05-11 07:46:30, czytane: 579 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego