ENG

Rezydencje artystyczne i badawcze 2020: Ewa Maria Śmigielska

Wydarzenia

Rezydencje artystyczne to jeden z podstawowych obszarów działalności Centrum Rzeźby Polskiej. Każdego roku Orońsko gości wielu polskich i zagranicznych artystów.

Stworzenie nowego programu rezydencji i poszerzenie go o aspekt naukowy jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną w czasie pandemii sytuację socjalną artystek i artystów oraz osób zajmujących się badaniem zjawisk we współczesnej rzeźbie.

Chcielibyśmy, aby działania naszych rezydentek i rezydentów opierały się przede wszystkim na współpracy z instytucją, lokalną społecznością i wykorzystywały potencjał łączenia wielu dziedzin sztuki i nauki.

 

Ewa Maria Śmigielska

Wrzesień 1-20.09.2020

Czas i miejsce Cię wybierze

Pobyt w CRP pragnę wykorzystać na twórczą pracę związaną z realizacją projektu odnoszącego się do moich podróży i fascynacji Chinami, Tytuł rezydencji odwołuje się do chińskiego przysłowia “Czas i miejsce Cię wybierze”. Poruszając aspekty niezwykle fascynujące mnie  w chińskiej rzeczywistości:

skali, dźwięku, czasoprzestrzenności a także kontekstów kulturowych.

Zajmuję się pracą z przestrzenią i sposobem oddziaływania w niej form plastycznych.

Obszarem moich działań artystycznych jest kształtowanie przestrzeni w której funkcjonują ludzie w taki sposób aby ich działanie narzucało przestrzeni kształt, przekształcało ją zależnie od ich ekspresji, stanów emocjonalnych, a wreszcie by można było prowadzić w niej zrozumiały dialog.

Moje zainteresowania artystyczne koncentrują się na układach międzyludzkich osadzonych w zdefiniowanych przestrzeniach, także z udziałem aspektów dźwiękowych.

Problematyka aktywności człowieka w relacjach społecznych, a także w życiu codziennym stanowi dla mnie źródło obserwacji.

Wnioski z obserwacji próbuję redefiniować i wprowadzać w sposób fizyczny bezpośrednio w projektowanym współdziałaniu układów przestrzennych wzbogacać je także o aspekt dźwiękowy.

Wiąże się z tym ewolucja, także zmiana wykorzystywanego medium, rozciągająca się od rzeźby poprzez instalacje video, rysunek stanowiący istotna część procesu.

Ewa Maria Śmigielskakategoria: Wydarzenia, autor: Weronika Elertowska, dodano: 2020-07-30 14:40:35, czytane: 491 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego