ENG

Anna Prankl z Austrii

Pobyty indywidualne

Po raz kolejny gościmy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku artystkę z Austrii, Annę Prankl. W czasie tegorocznego pobytu realizuje ona projekt – zwycięską pracę w konkursie na fontannę, która zdobić będzie stolicę Austrii – Wiedeń.

Sponsorem artystki jest austriacki biznesmen Peter Scheider, właściciel dwóch centrów handlowych, który jako mecenas sztuki jest otwarty na finansowe wspieranie artystów. Przed jednym z jego centrów będzie stała wykonywana obecnie w Orońsku wielotonowa kamienna fontanna.

Anna Prankl urodziła się w Dąbrowie Górniczej. Studiowała rzeźbę i architekturę wnętrz w krakowskiej ASP. W 1967 roku uzyskała dyplom z zakresu architektury wnętrz. W roku 1979 wyjechała na stałe do Wiednia, gdzie w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych nostryfikowała dyplom.

Artystka uprawia scenografię teatralną i filmową, a także rzeźbę, grafikę i rysunek. Jest autorem scenografii do wielu filmów, np. Trzeba zabić tę miłość Jerzego Morgensterna, Zabijcie czarną owcę Jerzego Passendorfera, Akwarium, czyli Samotność szpiega Antoniego Krauzego, Łowca. Ostatnie starcie Jerzego Łukaszewicza (film fantastyczny dla dzieci), Jan Paweł II (Alvin Cooperman Production, Nowy Jork, kręcony w Austrii) oraz do sztuk teatralnych.

Brała udział w kilku wystawach, m.in. w Zamku Turntahl (Austria Dolna) i w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu, gdzie miała również indywidualny pokaz swoich prac.

Pracuje przede wszystkim w kamieniu. Jej znane realizacje to m.in. opracowanie architektoniczne i rzeźbiarskie źródła „Rebeka" w Kaltenleutgeben, dwie marmurowe fontanny dla Wiednia – wykonane w czasie wcześniejszych pobytów w Orońsku, maski dla aktorów (wys. 70 cm) do sztuki Ifigenia w Taurydzie i do musicalu Tutenchamon, portrety na prywatne zamówienia, np. reżysera Herberta Ledera.

Zajęła I miejsce w konkursie na rzeźbę ruchomą dla dzieci z wadą słychu – szkoła w Wiedniu.

Opr. JZE

 

Anna Prankl aus Österreich

Zum wiederholten Mal ist Frau Anna Prankl, eine Künstlerin aus Österreich, zu Besuch im Zentrum der Polnischen Skulptur in Orońsko. Während ihres diesjährigen Aufenthaltes realisiert sie ein Projekt, welches in einem Wettbewerb um einen Skulpturbrunnen den ersten Platz erlangt  hat, und welches nun in der Hauptstadt von Österreich – Wien – aufgestellt werden soll.

Sponsor der Künstlerin ist der österreichische Geschäftsmann Peter Schaider, Eigentümer zweier Handelszentren, der als Kunstmezän einer finanziellen Unterstützung an Künstler gegenüber aufgeschlossen ist. Vor einem seiner Handelszentren wird der gegenwärtig in Orońsko angefertigte, mehrere Tonnen schwere,  Skulpturbrunnen aufgestellt werden.

Anna Prankl ist in Dąbrowa Górnicza geboren. Sie studierte Bildhauerei und Innenarchitektur an der Akademie der Bildenden Künste in Krakau. Im Jahr 1967 erlangte sie das Diplom aus dem Fachbereich Innenarchitektur. 1979 zog sie nach Wien, wo sie ihr Diplom an der Akademie der Bildenden Künste nostrifizieren ließ.

Die Künstlerin ist in den Bereichen Bühnenbild für Theater und Film, sowie Bildhauerei, Graphik und Zeichnung tätig. Sie hat das Bühnenbild für zahlreiche Filme gestaltet, z.B. für Trzeba zabić tę miłość von Jerzy Morgenstern, Zabijcie czarną owcę von Jerzy Passendorf, Akwarium, czyli Samotność szpiega von Antoni Krauz, Łowca. Ostatnie starcie von Jerzy Łukaszewicz (Phantasiefilm für Kinder), Johannes Paus II (Alvin Cooperman Production, New York, in Österreich gedreht), sowie für Theaterproduktionen.

Sie hat an mehreren Ausstellungen teilgenommen, u.a. im Schloss Turntahl (Niederösterreich) und im Polnischen Kulturinstitut in Wien, wo sie auch eine individuelle Austellung ihrer Werke hatte.

Sie Arbeitet hauptsächlich in Stein. Ihre bekannten Projekte sind u.a. die architektonische und bildhauerische Bearbeitung der „Rebekkaquelle“ in Kaltenleutgeben, zwei Marmorbrunnen für Wien – ausgeführt während ihrer früheren Aufenthalte in Orońsko, Schauspielermasken (Höhe: 70 cm) für die Produktion Iphigenie en Tauride und für das Musical Tutenchamun, sowie private Porträts, z.B. des Schauspielers Herbert Lederer.

Bei einem Wettbewerb um eine bewegliche Skulptur für eine Schule für taubstumme Kinder in Wien hat sie den ersten Platz erlangt.

 

 kategoria: Pobyty indywidualne, autor: Joanna ZE, dodano: 2011-06-30 08:45:49, czytane: 5183 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego