ENG

Górna Bawaria – Orońsko 2016–2017 pobyt rezydencyjny

Konkursy, konferencje

W wyniku prac jury konkursowego w Monachium do pierwszej tury pobytu rezydencyjnego (od 01.10. do 30.11.2016) zakwalifikowano projekty:

Tomasza Drewicza

Damiana Reniszyna

Beaty Szczepaniak

 

Wyniki naboru na II turę w 2017 roku podane zostaną w terminie późniejszym

 


 

Orońsko, dnia 25 kwietnia 2016 r.

W wyniku pracy jury konkursowego do II etapu zostały zakwalifikowane projekty następujących autorów:

 1. Drewicz Tomasz
 2. Grudzińska Aleksandra
 3. Hapka Tomasz Tadeusz
 4. Łukasiak Alicja
 5. Malewski Artur - Malewska Janus Natalia
 6. Reniszyn Damian
 7. Siekierska Anna
 8. Szczepaniak Beata

 


 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z prezesem Okręgu Górnej Bawarii w Monachium oraz Europejskim Domem Sztuki Górnej Bawarii – Schafhof we Freising, ogłasza nabór dla artystów sztuk wizualnych z Polski na 2 tury pobytu rezydencyjnego w okresie:

Tura – I od 01.10 do 30.11.2016 roku – 3 artystów sztuk wizualnych

Tura – II od 01.03 do 30.04.2017 roku – 3 artystów sztuk wizualnych

Nabór odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokona jury powołane przez dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (I etap), następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, ostatecznego wyboru dokona jury w Monachium (II etap).

 

Okręg Górnej Bawarii zapewnia artystom:

 • zakwaterowanie i pracownię w Europejskim Domu Sztuki Górnej Bawarii – Schafhof we Freising,
 • stypendium w wysokości 800 € miesięcznie.

W ramach stypendium artysta opłaca koszty utrzymania (wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne itp.), oraz materiały niezbędne do realizacji projektu.

 

Uwaga: Przejazd na trasie: miejsce zamieszkania – Freising, i z powrotem opłaca Okręg Górnej Bawarii.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Narodowość – polska, miejsce zamieszkania – Polska.
 2. Absolwenci uczelni artystycznych.
 3. Wiek preferowany – do 39 lat.
 4. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikacyjnym.
 5. Przesłanie na adres sekretariat@rzezba-oronsko.pl aplikacji do dnia 31.03.2016 roku (z dopiskiem „Górna Bawaria – Orońsko 2016 – 2017” w temacie e-maila), lub w formie pisemnej na adres:

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ul. Topolowa 1

26-505 Orońsko

z dopiskiem na kopercie: „Górna Bawaria – Orońsko 2016 – 2017”

 

 

Prawidłowo przygotowana aplikacja powinna zawierać:

 • list motywacyjny (w języku polskim i angielskim);
 • CV (w języku polskim i angielskim) z dopisaną klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na pobyt rezydencyjny w Europejskim Domu Sztuki Górnej Bawarii – Schafhof we Freising (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.). Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.
 • portfolio (w języku polskim i angielskim);
 • zarys tematu projektu (w języku polskim i angielskim) wraz ze szkicami i / lub zdjęciami modelu, który artystka / artysta pragnie zrealizować podczas rezydencji.

 

Terminy:

 1. do 31.03.2016 – przesłanie aplikacji;
 2. do 30.04.2016 – I etap naboru (10 artystów);
 3. do 31.05.2016 – II etap naboru – ostateczne ogłoszenie wyników

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl

 

Kontakt:

Jarosław Woźniak

j.wozniak@rzezba-oronsko.pl

tel. 48 61 84 516 wew. 72

Anna Podsiadły

rezydencje@rzezba-oronsko.pl

tel. 48 61 84 516 wew. 23

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z siedzibą w 26-505 Orońsko, ul. Topolowa 1, zwane dalej CRP
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji konkursu na pobyt rezydencyjny w Europejskim Domu Sztuki Górnej Bawarii – Schafhof we Freising przez CRP i będą udostępniane partnerom konkursu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu,
 • posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie CRP danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.


kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Jarosław Woźniak, dodano: 2016-02-08 13:21:16, czytane: 5695 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego