ENG

Zderzenia Konkurs na koncepcję abstrakcyjnej rzeźby

Konkursy, konferencje

Konkurs na koncepcję abstrakcyjnej rzeźby
wizualizującej ideę „zderzenia” przy nabrzeżu Motławy w Gdańsku

 

Invest Komfort Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni jest organizatorem konkursu na koncepcję abstrakcyjnej Rzeźby wizualizującej ideę „Zderzenia” przy nabrzeżu Motławy w Gdańsku. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rzeźby w metalu prezentującej abstrakcyjną wizualizację idei „zderzenia”, komponującej się z architekturą i zagospodarowaniem miejsca.

Pytania, odpowiedzi na pytania, zawiadomienia, informacje dotyczące Regulaminu konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo odpowiedzi na pytania przesyłane będą pocztą elektroniczną składającemu zapytanie. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest Sekretarz konkursu – Agnieszka Menczykowska, e-mail: a.menczykowska@investkomfort.pl

Osoby zainteresowane mogą zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu, jednak nie później niż do 11.07.2016 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs na rzeźbę przy inwestycji Brabank”. Wyjaśnienia zostaną przesłane pytającemu drogą elektroniczną i umieszczone na stronie internetowej Organizatora do 18.07.2016 r., bez ujawniania źródła zapytania.

W konkursie, mogą wziąć udział absolwenci uczelni artystycznych (tj. osoby legitymujące się w dacie złożenia pracy konkursowej dyplomem ukończenia uczelni artystycznej). Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub wspólnie w formie zespołu projektowego.

O chęci uczestniczenia w konkursie należy powiadomić Organizatora na adres Sekretarza konkursu na adres e-mail: a.menczykowska@investkomfort.pl do 08.07.2016 r. lub przez formularz dostępny na stronie organizatora investkomfort.pl/rzezba. Zgłoszenie ma jedynie charakter informacyjny dla Organizatora.

 

Regulamin

Plan zagospodarowania

Wymiary przestrzeni dla rzeźby

Wizualizacjakategoria: Konkursy, konferencje, autor: , dodano: 2016-06-15 11:10:59, czytane: 2592 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego