ENG

Kalendarium wydarzeń

1965 – pierwsza ekspozycja rzeźby w orońskim parku

1966 – początek działań związanych z tworzeniem Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy

1967–1969 – odbudowa budynku stajni i przystosowanie obiektu na potrzeby pracowni rzeźbiarskich

1969 – powstanie Towarzystwa Przyjaciół Rzeźby

1971–1973 – tworzenie materialno-technicznych warunków funkcjonowania plenerów, organizowanie bazy socjalnej

1980 – przejście pod bezpośredni zarząd Ministerstwa Kultury i Sztuki

1981utworzenie państwowej instytucji kultury o nazwie: Muzeum – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

1981–1985 – remont konserwatorski pałacu, kaplicy, wozowni, odbudowa oranżerii, przebudowa obiektów gospodarczych

1985 – zmiana nazwy instytucji na Centrum Rzeźby Polskiej

1987 – powołanie I Rady Programowej – ciała doradczego w zakresie działalności merytorycznej

1989–1992 – budowa gmachu Muzeum Rzeźby Współczesnej, aranżacja wystawy rzeźby parkowej wg projektu Grzegorza Kowalskiego

1997 – założenie Fundacji im. Józefa Brandta, wspierającej Centrum Rzeźby Polskiej

2011 – jubileusz 30-lecia Centrum Rzeźby Polskiej

Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego