ENG

Kapituła honorowa

Mecenas roku 2009

Mecenas roku 2009

MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Zakład Gazowniczy Radom

ul. Gazowa 11/13
26-600 Radom
www.msgaz.pl

Mecenas roku 2009

Mecenas roku 2009 Mecenas roku 2009

Statuetkę Atamana odbiera Pan Prezes KAZIMIERZ NOWAK i Pan Dyrektor PAWEŁ ŁODYGA

Ataman

Centrum Rzeźby Polskiej corocznie 19 marca organizuje "imieniny" dawnego właściciela Orońska – Józefa Brandta. Przy tej okazji z grona przyjaciół i dobroczyńców CRP zostaje wybrana jedna firma, której wsparcie dla działalności instytucji miało największe znaczenie. Laureat otrzymuje tytuł MECENASA ROKU CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU. Materialnym wyrazem wdzięczności jest odlana w brązie statuetka „Atamana” – zaprojektowana przez artystę-rzeźbiarza Jarosława Pajka.

Mecenas roku 2015

Mecenas roku 2015

Mecenas roku 2013

Dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wojciech Kwiatkowski

Mecenas roku 2012

Mecenas roku 2012

Mecenas roku 2011

Mecenas roku 2011

Mecenas roku 2010

Mecenas roku 2010

Mecenas roku 2009

Mecenas roku 2009

Mecenas roku 2008

Mecenas roku 2008

Mecenas roku 2007

Mecenas roku 2007

Mecenas roku 2006

Mecenas roku 2006

Mecenas roku 2005

Mecenas roku 2005

Mecenas roku 2004

Mecenas roku 2004

Mecenas roku 2003

Mecenas roku 2003
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego