ENG

Zasady korzystania z jadalni oraz miejsc noclegowych w CRP

Zasady korzystania z jadalni oraz miejsc noclegowych w CRP

 

 1. Osoby korzystające z usług noclegowych CRP (pracownie rzeźbiarskie/Dom Rzeźbiarza) zobowiązane są stosować się do sanitarnych wytycznych pracowników oraz ochrony CRP.
 2. W strefie wejścia do kawiarni oraz na każdym piętrze Domu Rzeźbiarza znajdują się płyny do dezynfekcji rąk wraz z informacją dotyczącą noszenia maseczek i maksymalną liczbą osób jaka może przebywać w danej części obiektu.
 3. W recepcji Domu Rzeźbiarza zamontowane zostały specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla gości i pracowników.
 4. Regularnie poddawane są dezynfekcji miejsca szczególnie narażone na dotyk, takie jak: klamki, blaty na recepcji/sklepiku, stoliki w strefach wspólnych, poręcze.
 5. Przed rozpoczęciem procesu meldowania osoba korzystająca z noclegu w Domu Rzeźbiarza/pracowni rzeźbiarskiej zobowiązana jest do poddania się mierzeniu temperatury ciała oraz wypełnienia karty meldunkowej oraz złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.
 6. Sprzątanie pokoi/pracowni rzeźbiarskiej odbywa się na życzenie osób z nich korzystających podczas ich nieobecności.
 7. Przystępując do sprzątania pokoju/pracowni należy w pierwszej kolejności wywietrzyć pomieszczenie oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowych w pokoju i łazience ( m.in. oparcia krzeseł, sprzęt, pilot TV, uchwyty, włączniki światła).
 8. Personel sprzątający wchodząc do pokoju/pracowni zobowiązany jest do noszenia maseczki/ przyłbicy i rękawiczek jednorazowych.
 9. Pościel, w tym ręczniki, prane są w temperaturze 60º C z dodatkiem detergentu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 10. Po posprzątaniu pokoju/pracowni pracownik obsługi informuje osobę z nich korzystającą o zakończonym sprzątaniu i możliwości powrotu do pokoju/ pracowni.
 11. Osoby korzystające z usług noclegowych zobowiązane są do zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym noszenie maseczek oraz utrzymania dystansu społecznego.
 12. Przy rozliczeniach za świadczone przez CRP usługi (np. kawiarnia) preferowane są rozliczenia dokonywane kartą płatniczą.
 13. Stoliki, krzesła, kanapy znajdujące się w kawiarni poddawane są dezynfekcji każdorazowo po każdorazowym ich użyciu. Stolik już zdezynfekowany opatrzony jest informacją „zdezynfekowano”.
 14. Z jadalni można korzystać przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Przebywanie na terenie jadalni dopuszczalne jest jedynie w maseczkach. Zdjęcie maseczki dopuszczalne jest jedynie na czas spożywania posiłku.
 15. Jednocześnie na terenie jadalni może przebywać max 15 osób.
 16. Osoba chcąca skorzystać z jadalni zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy umywalce.
 17. Posiłki wydawane są przez obsługę kuchni na osobnych tacach wraz ze sztućcami.
 18. Godziny wydawania posiłków dla grup ustala szef kuchni.
 19. Oczekujący na wydanie posiłku zobowiązani są do zachowania odległości 2 m od siebie.
 20. Stoliki rozmieszczone są w odległości 2 metrów licząc od brzegu blatu stolika.
 21. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 22. Istnieje możliwość skorzystania z posiłku „na wynos” –fakt ten należy zgłosić wcześniej do obsługi kuchni.
 23. Po każdorazowym skorzystaniu ze stolika, stolik wraz z krzesłami jest dezynfekowany. Po zakończonej dezynfekcji stoliki oznaczane są napisem „zdezynfekowano”.
 24. Jadalnia wietrzona jest co 30 minut.
 25. Osoby wydające posiłki zobowiązane są do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.
 26. W przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia zakażenia koronawirusem CRP zastrzega sobie prawo do zawieszenia, anulowania rezerwacji lub ograniczenia usług które zwiększałyby zagrożenie gości oraz pracowników.
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego