Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:38

°C

Jan Stanisław Wojciechowski

Data urodzenia 1948

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, pod kierunkiem profesorów: Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wykładowca w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, (2000–2009). Autor tekstów, recenzji, esejów i szkiców naukowych w czasopismach i wydawnictwach naukowych (między innymi w „Literaturze”, „Sztuce”, „Obiegu”, „Flash Art”). Uczestnik wystaw zbiorowych oraz sympozjów artystycznych w kraju i za granicą (w Anglii, Brazylii, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Włoszech). Twórczość w zakresie rzeźby, filmu, krytyki artystycznej i teorii sztuki.

Prace

Obejrzyj galerię