Dziś otwarte do

Zachód słońca o 16:28

°C

Józef Sękowski

Data urodzenia 1939

Studia: Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, 1960–1966. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesor Wandy Ślędzińskiej, 1966. W roku 1995 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, łącznie piętnaście lat. W latach 2002–2005 pełnił funkcję prorektora macierzystej uczelni. Od roku 1991 do 2009 prowadził dyplomującą pracownię rzeźby. Członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uczestnik międzynarodowych sympozjów rzeźbiarskich we Francji i Włoszech (lata 80. i 90.). Wielokrotnie wyróżniany w konkursach rzeźbiarskich. Autor rzeźb kameralnych, monumentalnych i pomnikowych między innymi: Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu (1985).

Prace

Obejrzyj galerię