Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:38

°C

KwieKulik

W latach 1970–1987 Zofia Kulik i Przemysław Kwiek tworzyli duet artystyczny KwieKulik. Realizowali sztukę działań, performance, instalacje, fotografie, filmy, slajdy, wideo, rysunek, mail-art, teksty teoretyczne, interwencyjne i dokumentacyjne. Wspólnie prowadzili prywatną Pracownię Działań, Dokumentacji i Upowszechniania. W swoim mieszkaniu organizowali wystawy i przyjmowali artystów z zagranicy. Jedną z cech charakterystycznych twórczości duetu KwieKulik było wielokrotne wykorzystywanie dokumentacji i motywów z wcześniejszych działań do stworzenia nowych.

 

Zofia Kulik, 1947

Studia: Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, 1965–1971. W okresie tym uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez profesora Oskara Hansena. Dyplom w pracowni profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, 1970/1971. Od 1987 pracuje indywidualnie, tworzy wielokrotnie naświetlane fotografie czarno-białe, a także instalacje, obiekty, gabloty, wideo i fotografie kolorowe (Cibachrome). Laureatka „Paszportu Polityki” (1996).

 

Przemysław Kwiek, 1945

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, w pracowni profesora Oskara Hansena, 1965–1970. Dyplom pod kierunkiem profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, 1970.Od 1987 pracuje indywidualnie, kontynuując wcześniejsze idee. W 1988 doprowadził do powstania Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych (SASI). W 1994 i 2001 był pomysłodawcą i organizatorem z ramienia SASI dwu edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pojawień się i Wyglądów w MNW. Rzeźbiarz, malarz, performer, akcjoner, autor instalacji, filmów, interwencji.

Prace

Obejrzyj galerię