Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 17:25

°C

Stefan Borzęcki

Data urodzenia 1930
Data śmierci 2015

Studia: Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, 1955–1961: I rok w pracowni profesora Stefana Popławskiego, kolejne trzy lata w pracowni profesora Jerzego Bandury. Dyplom z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej w Studium Konserwacji Dzieł Sztuki w pracowni profesora Józefa Edwarda Dutkiewicza, 1961. W latach 1961–2000 praca dydaktyczna na macierzystej uczelni. Pełnił funkcję między innymi dziekana Wydziału Rzeźby oraz prorektora Akademia Sztuk Pięknych. Laureat wielu nagród, w tym za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne: Nagroda II stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki (1969, 1975); Nagroda I stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki (1982, 1990); Nagroda Miasta Krakowa (1969); Srebrny Krzyż Zasługi (1969); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984); Medal Edukacji Narodowej (1993). Twórczość w zakresie rzeźby.

Prace

Obejrzyj galerię