Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 15:27

°C

CITY LIMITS

Yael Efrati / Asta Gröting / Monika Sosnowska

 

Wernisaż: 27 listopada 2021 o godz. 14.00

Muzeum Rzeźby Współczesnej

27.11.2021–13.02.2022

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Kurator: Sergio Edelsztein

Współkuratorka: Joanna Kiliszek

Koordynacja: Weronika Elertowska

 

 

„CITY LIMITS” to międzynarodowa wystawa prezentująca prace trzech artystek-rzeźbiarek: Asty Gröting (* 1961, Niemcy), Moniki Sosnowskiej (* 1972, Polska) i Yael Efrati (* 1978, Izrael). Wystawa prezentowana będzie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku od listopada 2021 do lutego 2022, w przyszłym roku w Kunsthalle w Düsseldorfie (Niemcy, 11.06–14.08.2022), zaś w 2023 – w MoBY w Bat Yam (Izrael). Pokaz „CITY LIMITS” obejmuje istniejące pracy Moniki Sosnowskiej oraz nowo powstałe dzieła Asty Gröting i Yael Efrati.

Ekspozycja skupia się na różnych strategiach rekonstrukcji architektonicznej opartej na osobistych wspomnieniach artystek i stanowi spojrzenie na relacje pomiędzy człowiekiem
a jego historycznym i kulturowym otoczeniem. Punktem wyjścia dla prezentowanych prac jest nie tylko architektura, miasto i człowiek, ale także niezwykła zdolność obserwacji i wrażliwość na otoczenie. Wynika to z zainteresowania ich autorek hiperrealizmem i fotograficzną realizacją dzieł.

Artystki dorastały w bardzo różnych kontekstach społeczno-politycznych. Asta Gröting wychowała się w rozwijających się w dobrobycie zachodnich Niemczech. Dojrzewanie Moniki Sosnowskiej przypadło na okres schyłku socjalizmu w Polsce i trudne społeczno-polityczne przemiany lat 80. i 90. Z kolei Yael Efrati dorastała w Izraelu w rodzinie imigrantów przybyłych z Europy Wschodniej, którzy od podstaw musieli budować swoją nową egzystencję.

Dla Gröting, Sosnowskiej i Efrati sztywne ramy architektury, konstrukcji oraz postrzeganie roli kobiety przez konserwatywne społeczeństwo nie stanowią jakichkolwiek ograniczeń. Dzięki architektonicznej monumentalności i zarazem liryczności ich prac artystki przezwyciężają różnego rodzaju ograniczenia, w tym także społeczno-kulturowe. Doskonale poruszają się w przestrzeni, koordynują twórczo skomplikowane procesy i w nietypowy sposób wykorzystują materiały budowlane, technologie oraz elementy konstrukcyjne architektury. Charakterystyczne dla dzieł tych rzeźbiarek jest zderzenie sprzeczności – materii i idei, monumentalności i kruchości, surowości przedmiotu i jego lirycznego oddziaływania
w zamkniętej architektonicznej przestrzeni miasta, delikatność i drapieżność formy. Kontrasty trafnie oddają napięcia i niepewność rzeczywistości.

Wystawie towarzyszył będzie katalog wydany w czterech językach (polski, niemiecki, hebrajski, angielski) zawierający m.in. dokumentację pokazu w Orońsku. Katalog ukaże się na początku 2022 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Partnerem roku jubileuszowego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest Totalizator Sportowy

 

Współorganizator:

 

Patronat honorowy:

 

Prace dzięki uprzejmości:

 

Partnerzy:

 

Patronat medialny:

TVP Kultura

1/1
  • CITY LIMITS baner
    CITY LIMITS baner
Obejrzyj galerię