Today opened until 16:00

Sunset at 15:27

°C

10th Young Triennale: Consolidation / X Трієнале Молодого Мистецтва: Утривалення

Opening 24th June, 3.00 pm / Відкриття 24 червня о 15:00
Place Museum of Contemporary Sculpture, Orangery
Start date 24.06.2023
Curator Stanisław Małecki Lia Dostlieva Andrii Dostliev
End date 03.09.2023

Artists: Liwia Bargieł i Bartłomiej Kiełbowicz, Vasylyna Buryanyk, Paweł Czekański, Estera Gałuszka, Wojciech Gniewek, Barbara Gryka, Kamil Kak, Grzegorz Kozera, Dmytro Krasnyi, Inga Levi, Iryna Loskot, Piotr Mlącki, Jan Musiałowski, Aleksandra Nenko, Pablo Ramírez González, Barbara Stańko-Jurczyńska, Ewelina Węgiel, Weronika Zalewska

The three years that had passed since the last edition of the Triennale were not the easiest ones for the emerging artists. The sweeping effects of the pandemic have not only disrupted their debuts but have also reshaped the landscape of education and communication. Heightened environmental apathy and escalating socio-economic disparities have intensified the sense of an impending catastrophe. Finally, the full-scale invasion by Russia into Ukraine has painfully reopened a chapter that many believed had long been sealed.

Yet, amidst these disquieting circumstances, glimmers of hope have also emerged. A multitude of grassroots initiatives and helping communities has blossomed in response to the pandemic, the Belarusian border crisis, and the exodus of millions fleeing the war in Ukraine. Civil society has proven its agency by providing tangible support to those in dire circumstances.

The open call which we created for this year's Triennale has been guided by a commitment to sustaining the spirit of community-building and giving visibility to the voices of Ukrainian artists who have significantly influenced the trajectory of the Polish art scene. Departing from prescriptive selection criteria, we aimed to foster inclusivity and openness, transcending age limitations, university degrees, and national origins.

Curated within this framework, the exhibition presents the works of nineteen artists whose artworks unveil the oppressions of prevailing systems and illuminating pathways for transformative change. All of them explore the complexities of coexistence, evoking themes of mutual care and unyielding inventiveness in the quest to construct a future replete with promise.

Opening Day in cooperation with: SDK Słonecznik, Turnus, Zoi Michailova (aka Facheroia)

Graphics, design and layout of the catalogue: Zofia Kofta


Відкриття: 24 червня о 15:00 Площа перед палацом Юзефа Брандта

Відкриття виставки: 24.06.2023

Закриття: 03.09.2023

Художниці і художники: Liwia Bargieł i Bartłomiej Kiełbowicz, Vasylyna Buryanyk, Paweł Czekański, Estera Gałuszka, Wojciech Gniewek, Barbara Gryka, Kamil Kak, Grzegorz Kozera, Dmytro Krasnyi, Inga Levi, Iryna Loskot, Piotr Mlącki, Jan Musiałowski, Aleksandra Nenko, Pablo Ramírez González, Barbara Stańko-Jurczyńska, Ewelina Węgiel, Weronika Zalewska

Останні три роки, що минули після попередньої Трієнале, не були найлегшими для починаючих художників. Широкомасштабні наслідки пандемії не лише завадили їхнім дебютам, а й спотворили мережі освіти та комунікації. Зростаюча байдужість до навколишнього середовища та зріст соціоекономічних розбіжностей підсилили відчуття надзвичайної катастрофи. І на кінець, повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило болісну главу, яку багато хто вважав вже давно закритою.

Проте, серед цих тривожних обставин також з'явилися проблиски надії. Багато громадських ініціатив та спільнот, скерованих на допомогу іншим, розцвіли під час пандемії, кризи на білоруському кордоні та втечі мільйонів людей від війни в Україні. Громадянське суспільство продемонструвало свою активність, надаючи конкретну підтримку тим, хто опинився у скрутних обставинах.

Овпен кол, який ми створили для цьогорічного Трієнале, був сфокусований на підтримці побудови спільноти та наданні видимості голосам українських художників та художниць, які вже значно вплинули на траєкторію польської художньої сцени. Виходячи за межі традиційних критеріїв відбору, ми прагнули сприяти інклюзивності та відкритості, скасувавши обмеження за віком, наявністю університетської освіти та національним походженням.

У межах цього фреймворку кураторська виставка представляє твори дев'ятнадцяти художників та художниць, чиї роботи розкривають пригнічення з боку домінуючих систем та оприявнюють потенційні шляхи трансформаційних змін. Усі вони досліджують складнощі співіснування, говорять про взаємну турботу та непохитну винахідливість у прагненні побудувати краще майбутнє.

У відкритті беруть участь: SDK Słonecznik, Turnus, Zoi Michailova (aka Facheroia)

Куратори: Stanisław Małecki, Lia Dostlieva, Andrii Dostliev

Графіка, дизайн та верстка каталогу: Zofia Kofta

Co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Patron of the Centre of Polish Sculpture in Orońsko
Partner
Partner
Media patronage
Media patronage
Media patronage
Media patronage
Media patronage
Media patronage
1/7
  • Wernisaż 10. Triennale Młodych
  • Aleksandra Nenko. O czym śpiewają ptaki.
  • Iryna Loskot. Ukraina
  • Kamil Kak. Membrana 5
  • Liwia Bargiel, Bartłomiej Kiełbowicz. Streaching 2.
  • Wojciech Gniewek. Arka
  • Inga Levi. Dobro wspólne
See gallery