ENG

Międzynarodowy konkursu na koncepcję i realizację lalki / animowanego obiektu / formy teatralnej „Animatus”

Wydarzenia

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, którego inicjatorem jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach a jego celem jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek ( także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.
Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem nowych technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, tak więc konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Zadaniem konkursowym jest  przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego obiektu/ formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej lub performansie. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów upływa w dn. 20 sierpnia 2018 roku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin ( do pobrania poniżej).

Nadesłane prace oceni profesjonalne jury wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej interesujące projekty. Następnie, do 10 września, wskazani autorzy przedstawią szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie  trzech zwycięzców konkursu.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 1200 Euro oraz weźmie udział w rezydenturze artystycznej, w ramach której zrealizuje swój konkursowy projekt.

Organizator konkursu zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie w Kielcach a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc techniczną w postaci wykfalifikowanych pracowników.

Do dyspozycji laureatów będą też konsultanci: scenografowie, konstruktorzy, aktorzy lalkarze i reżyserzy. Podczas rezydentury laureat zobowiązany jest do wykonania nagrodzonego projektu, który finalnie zaprezentowany zostanie podczas pokazu dla publiczności w Kielcach.

Pochodzące z łaciny słowo ANIMATUS  oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, a jak wiemy, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki stworzyła nazwę, najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT - to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka , kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem - on i tak zawsze jest.”

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

Ideą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, która może wykorzystywać coraz to nowe, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe zasady konkursu i nadsyłania prac określa regulamin.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: urszula.dudek@teatrkubus.pl  lub telefonicznie: +48 698 859 302

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Logo teatr

logo instytut dizajnu

 

logo muzeum zabawekkategoria: Wydarzenia, autor: Dział komunikacji, dodano: 2018-06-25 14:14:05, czytane: 1560 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego