Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 15:27

°C

Cykl prelekcji online w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Cykl spotkań organizowanych w listopadzie przez Centrum Rzeźby Polskiej podejmuje dyskusję nad miejscem, formą i relacją rzeźby wobec przestrzeni publicznej. Do udziału zaprosiliśmy teoretyków i praktyków reprezentujących różne obszary zawodowe i środowiska, by możliwie szeroko zaprezentować i skonfrontować rozmaite punkty widzenia i priorytety określające nie tylko możliwości realizacji projektów artystycznych, ale także determinujące ich społeczny odbiór i kontekst.

Postaramy się, w oparciu o doświadczenia przeszłości i teraźniejszości, dokonać diagnozy i określić zasady, które mogłyby posłużyć jako zbiór wskazań i postulatów uwzględnianych podczas podejmowania decyzji o wyborze, formie i realizacji obiektów oraz działań twórczych w przestrzeni publicznej.

Cykl spotkań rozpoczniemy od namysłu nad społecznym i kulturowym wymiarem przestrzeni publicznej oraz nad złożonymi procesami jej kształtowania przy udziale wielu uczestników i wielości zakładanych efektów. Zastanowimy się nad spuścizną i tradycją „sztuki w przestrzeni publicznej”, by w oparciu o studium przypadku i współczesną recepcję historycznych realizacji wskazać zasadnicze korzyści i zagrożenia, potrzeby i strategie działań możliwych do podejmowania w przyszłości. Oddamy głos praktykom – uczestnikom procesu inwestycyjnego i twórczego: artystom i urbanistom, architektom, pracownikom samorządów i służb konserwatorskich a także aktywistom angażującym się w działania w obszarze przestrzeni wspólnej. Ich doświadczenia i refleksje będą ważnymi punktami odniesienia dla formułowanych wniosków i wytycznych.

Moderatorkami spotkań będą:

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof UKSW

Kamila Szejnoch, artystka wizualna

Spotkania będą dostępne online. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoby chętne do udział jako słuchacz / uczestnik dyskusji otrzymają link aktywacyjny

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1/1
  • Logo programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
    Logo programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Obejrzyj galerię