Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

Kongres RZEŹBA WSZĘDZIE? – 2022

KONGRES Rzeźba wszędzie? – podsumowanie

10–13 października 2022

 

Uczestnicy kongresu Rzeźba wszędzie? podczas trzech dni obrad wspólnie zastanawiali się nad potrzebą, możliwościami i konsekwencjami realizacji obiektów rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Kontekstem spotkania był wieloletni program inwestycyjny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaproszenie ekspertów, teoretyków i praktyków badających, zarządzających i działających w przestrzeni publicznej pozwoliło na przedstawienie i omówienie najbardziej istotnych kwestii dotyczących poszczególnych grup zawodowych i społecznych uczestniczących i współdecydujących o kształcie przestrzeni miast, osiedli i obszarów rekreacyjnych.

Pierwszego dnia Kongresu punktem wyjścia stały się praktyczne zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem kolejnych edycji programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, zreferowane przez dyrektora CRP, Macieja Aleksandrowicza, uzupełnione zostały wystąpieniami Ewy Nekandy Trepki na temat (nie)trwałości i (nie)zmienności znaczeń semantycznych  rzeźby w przestrzeni publicznej oraz rozważaniami metodologicznymi  Moniki Wróbel, dotyczącymi zakresu i sposobu dokumentowania i badania współczesnej sztuki publicznej.

Kolejnego dnia obrad swoje doświadczenia zaprezentowali praktycy: Maciej Szańkowski, Agata Agatowska i Krzysztof Bednarski, reprezentujący różne pokolenia twórców i odmienne koncepcje działań artystycznych. Podjęta dyskusja dotyczyła m.in. zagadnień odpowiedzialności artysty i granic partycypacji, potencjału figuratywizmu a przede wszystkim skomplikowanych relacji twórcy z inwestorem i odbiorcą. Wybrzmiał tu problem odbioru społecznego w przypadku zastosowania współczesnej formy do upamiętnienia lub odniesienia do przeszłości. Wydarzeniami towarzyszącymi Kongresowi były performatywne działania artystyczne na terenie parku rzeźby CRP Kamili Szejnoch, Izabeli Chamczyk i Mariusza Maciejewskiego oraz interaktywne warsztaty Edyty Ołdak.

Ostatniego dnia Kongresu głos zabrali teoretycy: Piotr Majewski, Monika Rydiger, Rafał Wiśniewski i Paweł Możdżyński. Historycy, historycy sztuki i socjologowie kultury zastanawiali się nad historycznym, politycznym i społecznym uwarunkowaniem przestrzeni publicznej oraz rozważano możliwości działań praktycznych w kontekście dotychczasowych doświadczeń na polu sztuki publicznej w Polsce i świecie. Ożywioną dyskusję wywołała perspektywa wkroczenia rzeźby w przestrzeń wirtualnego świata, rysująca zarówno nowe wyzwania i szanse jak i zagrożenia.

Podsumowując obrady Kongresu, wskazano najbardziej istotne kwestie, podejmowane przez prelegentów i uczestników dyskusji. Zagadnienie edukacji społecznej, zacieśnienia współpracy z samorządami oraz zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy środowiskami twórców uznano za podstawowe kierunki wymagające dalszych wspólnych, międzyśrodowiskowych ustaleń. Podkreślono konieczność wymiany doświadczeń i koncepcji pomiędzy CRP a instytucjami administracji centralnej i lokalnej oraz środowiskami naukowymi i twórczymi.

 

Uczestnicy kongresu:

dr hab. Agata AGATOWSKA, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

dr hab. Maciej ALEKSANDROWICZ, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Krzysztof M. BEDNARSKI artysta

Izabela CHAMCZYK artystka

mgr inż. arch. Jacek CIEĆWIERZ, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

dr hab. Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki

prof. Jacek JAGIELSKI, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr inż. arch. Agnieszka LABUS, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

dr Anna Maria LEŚNIEWSKA-ZAGRODZKA, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

mgr Aleksandra LITOROWICZ, Uniwersytet SWPS, School of Form

mgr Mariusz MACIEJEWSKI, artysta

dr hab. Piotr MAJEWSKI, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Katedra Zarządzania Kulturą

dr hab. Tomasz MATUSEWICZ, prof. PP, Politechnika Poznańska

dr hab. Paweł MOŻDŻYŃSKI, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej

arch. Ewa NEKANDA-TREPKA, architekt, muzealnik

dr Edyta OŁDAK, Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”

mgr inż. arch. Ewa ROMBALSKA, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie

dr Monika RYDIGER, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

dr hab. Bartłomiej STRUZIK, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

prof. Maciej SZAŃKOWSKI, artysta

Kamila SZEJNOCH, artystka

dr hab. Piotr WELK, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

mgr inż. arch. Przemysław WIELĄDEK, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

dr hab. Rafał WIŚNIEWSKI, prof. UKSW, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

dr inż. arch. Monika WRÓBEL, Fundacja Skwer Sportów Miejskich

dr Ewa ZIEMBIŃSKA, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

 

Dzień 1

 

Dzień 2

 

Dzień 3

 

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej — 2022”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Partnerzy Kongresu RZEŹBA WSZĘDZIE?

Granity Skwara

 

Art-Odlew Odlewnia Artystyczna

 

Patronat medialny Kongresu RZEŹBA WSZĘDZIE?

1/52
 • moderatorzy: M. Aleksandrowicz, K. Chrudzimska-Uhera, K. Szejnoch, fot. J. Gaworski
 • Ewa Nekanda Trepka, fot. Jan Gaworski
 • kongres Rzeźba wszędzie, fot. Jan Gaworski
 • Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, fot. Jan Gaworski
 • Maciej Aleksandrowicz, Maciej Szańkowski, fot. Jan Gaworski
 • zwiedzanie wystawy Anisha Kapoora w Oranżerii, fot. Jan Gaworski
 • Piotr Welk, fot. Jan Gaworski
 • Jacek Jagielski, fot. Jan Gaworski
 • K. Chrudzimska-Uhera, K. Szejnoch, M. Aleksandrowicz, M. Wróbel, fot. Jan Gaworski
 • Kamila Szejnoch, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Macieja Szańkowskiego, fot. Jan Gaworski
 • A.M. Leśniewska-Zagrodzka, K. Chrudzimska-Uhera, A. Agatowska, fot. Jan Gaworski
 • Edyta Ołdak, fot. Jan Gaworski
 • warsztaty Edyty Ołdak, fot. Jan Gaworski
 • warsztaty Edyty Ołdak, fot. Jan Gaworski
 • Bartłomiej Struzik, fot. Jan Gaworski
 • kongres Rzeźba wszędzie, fot. Jan Gaworski
 • Aleksandra Litorowicz, Piotr Welk, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Agaty Agatowskiej, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Kszysztofa Bednarskiego, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Pawła Możdżyńskiego, fot. Jan Gaworski
 • performens Mariusza Maciejewskiego, fot. Jan Gaworski
 • performens Mariusza Maciejewskiego, fot. Jan Gaworski
 • performens Mariusza Maciejewskiego, fot. Jan Gaworski
 • performens Mariusza Maciejewskiego, fot. Jan Gaworski
 • kongres Rzeźba wszędzie, fot. Jan Gaworski
 • od lewej A. Labus, A.M. Leśniewska-Zagrodzka, A. Agatowska, fot. Jan Gaworski
 • Miejsce Mocy Kamili Szejnoch, fot. Jan Gaworski
 • Miejsce Mocy Kamili Szejnoch, fot. Jan Gaworski
 • Agnieszka Labus, fot. Jan Gaworski
 • Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka, fot. Jan Gaworski
 • Maciej Szańkowski, Krzysztof Bednarski, fot. Jan Gaworski
 • Izabela Chamczyk, performens Zadnurzenie, fot. Jan Gaworski
 • Izabela Chamczyk, performens Zadnurzenie, fot. Jan Gaworski
 • Izabela Chamczyk, performens Zadnurzenie, fot. Jan Gaworski
 • kongres Rzeźba wszędzie, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Moniki Rydiger, fot. Jan Gaworski
 • Agata Agatowska, fot. Jan Gaworski
 • Ewa Rombalska, fot. Jan Gaworski
 • Piotr Majewski, Paweł Możdżyński, fot. Jan Gaworski
 • Ewa Ziembińska, fot. Jan Gaworski
 • Tomasz Matusewicz, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Macieja Szańkowskiego, fot. Jan Gaworski
 • Przemysław Wielądek, fot. Jan Gaworski
 • uczestnicy kongresu na wystawie Anisha Kapoora, fot. Jan Gaworski
 • wypowiedź Tomasza Matusewicza, fot. Jan Gaworski
 • P. Majewski, P. Możdżyński, M. Rydiger, fot. Jan Gaworski
 • prelekcja Ewy Nekandy-Trepki, fot. Jan Gaworski
 • Jacek Ciećwierz, fot. Jan Gaworski
 • kongres Rzeźba wszędzie, fot. Jan Gaworski
 • uczestnicy kongresu w magazynach dzieł sztuki Centrum, fot. Jan Gaworski
 • Maciej Szańkowski, fot. Jan Gaworski
Obejrzyj galerię