Dziś otwarte do

Zachód słońca o 19:40

°C

Kongres RZEŹBA WSZĘDZIE?

10–13 października 2022

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Muzeum Rzeźby Współczesnej

Dzień 1

 

Dzień 2

 

Dzień 3

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie. Wydarzenie będzie relacjonowane w czasie rzeczywistym online na FB.

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu 11 października, przed rozpoczęciem kongresu na FB Centrum.

 

Kongres Rzeźba wszędzie? jest jednym z działań realizowanych w ramach programu własnego Centrum pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej dofinansowanego z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieloletni program inwestycyjny prowadzony przez Centrum od roku 2021 dotuje realizacje form rzeźbiarskich i działań konserwatorskich w przestrzeni publicznej w Polsce.

 

Pomimo wieloletniej tradycji badania i praktykowania przestrzeń publiczna wciąż stawia nowe wyzwania, a odpowiedzialne jej kształtowanie wymaga połączenia wysiłków różnorodnych grup zawodowych i społecznych. Dlatego formuła kongresu pozostawia miejsce do żywej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki, sztuki i praktyki społecznej. Celem kongresu jest stworzenie wspólnej płaszczyzny do dialogu dla przedstawicieli środowisk odpowiedzialnych za kształt i jakość przestrzeni publicznej: praktyków i teoretyków, urzędników i aktywistów, artystów, architektów, urbanistów itd.

 

W programie Kongresu znajduje się dyskusja poświęcona Rzeźbie w kontekstach i strukturach formalnych. Grono specjalistów w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią urbanistyczną, gospodarze lokalnych społeczności, urzędnicy i aktywiści miejscy oraz pracownicy służb konserwatorskich podzielą się praktycznym doświadczeniem współdecydowania o kształcie i jakości przestrzeni publicznej. Uczestnicy kongresu przeanalizują, w jakim zakresie i w jakich obszarach możliwe jest wypracowanie kompromisów pozwalających na konstruktywne kształtowanie demokratycznej przestrzeni publicznej, jakie miejsce powinna, a jakie może zająć w niej rzeźba.

Panel II pt. Wolność artystyczna a dobro wspólne przedstawi punkt widzenia rzeźbiarzy, którzy w ramach swojej działalności artystycznej realizują dzieła wpisane w sferę społeczną. W oparciu o doświadczenia twórców dzieł wznoszonych w przestrzeni publicznej, ale też idei nigdy niezrealizowanych, autorów obiektów, które znalazły pozytywny odbiór, jak i takich, które ogniskują sprzeciw i zostają odrzucone, uczestnicy kongresu spróbują odpowiedzieć na pytania: dokąd sięga swoboda artystyczna, a gdzie wkracza misja i działalność prospołeczna?, jakie kwestie są dla artysty kluczowe w dialogu z przestrzenią publiczną, z fundatorami i odbiorcami?, jaki cel wyznacza on swojej sztuce?, jakie granice jej i sobie narzuca?

 

Kongres zwieńczy dyskusja ekspertów i teoretyków, badaczy historii i sztuki, socjologów, kuratorów i krytyków, którzy zastanowią się nad sposobami funkcjonowania „rzeźby w przestrzeni” i „dla przestrzeni” publicznej, zbadają relacje dzieła wobec otoczenia i jego użytkowników. Panel Rzeźba jako narzędzie budowania tożsamości i wizerunku miasta obejmie pytania o sprawczą moc sztuki i siłę jej społecznego oddziaływania, o to, czy jest ona tylko atrakcyjnym, modernistycznym mitem czy może realną siłą i narzędziem, które w różnym zakresie służy poszczególnym użytkownikom wspólnej przestrzeni.

 

Szczegółowy harmonogram oraz biogramy uczestników znajdują się w zakładce.

 

Uczestnicy kongresu:

 

dr hab. Agata AGATOWSKA, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

dr hab. Maciej ALEKSANDROWICZ, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Krzysztof M. BEDNARSKI artysta

Izabela CHAMCZYK artystka

mgr inż. arch. Jacek CIEĆWIERZ, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

dr hab. Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki

prof. Jacek JAGIELSKI, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr inż. arch. Agnieszka LABUS, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

dr Anna Maria LEŚNIEWSKA-ZAGRODZKA, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

mgr Aleksandra LITOROWICZ, Uniwersytet SWPS, School of Form

mgr Mariusz MACIEJEWSKI, artysta

dr hab. Piotr MAJEWSKI, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Katedra Zarządzania Kulturą

dr hab. Tomasz MATUSEWICZ, prof. PP, Politechnika Poznańska

dr hab. Paweł MOŻDŻYŃSKI, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej

arch. Ewa NEKANDA-TREPKA, architekt, muzealnik

dr Edyta OŁDAK, Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”

mgr inż. arch. Ewa ROMBALSKA, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie

dr Monika RYDIGER, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

dr hab. Bartłomiej STRUZIK, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

prof. Maciej SZAŃKOWSKI, artysta

Kamila SZEJNOCH, artystka

dr hab. Piotr WELK, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

mgr inż. arch. Przemysław WIELĄDEK, Pracownia architektoniczna PDV Architekci

dr hab. Rafał WIŚNIEWSKI, prof. UKSW, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

dr inż. arch. Monika WRÓBEL, Fundacja Skwer Sportów Miejskich

dr Ewa ZIEMBIŃSKA, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej — 2022”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Partnerzy Kongresu RZEŹBA WSZĘDZIE?

Granity Skwara

 

Art-Odlew Odlewnia Artystyczna

 

Patronat medialny Kongresu RZEŹBA WSZĘDZIE?

1/1
  • Kongres Rzeźba wszędzie? - zaproszenie
Obejrzyj galerię