Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 17:18

°C

Nabór wniosków – Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023

W roku 2023 budżet programu wynosi 4 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.  Poszerzony został także katalog odbiorców programu o organizacje pozarządowe.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

3. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. Zm. )

Ruszył nabór wniosków do III edycji programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”!

 

Termin naboru: 2 listopada – 30 grudnia 2022

Budżet programu na rok 2023 wynosi 4.000.000 zł

 

Zapraszamy do składania wniosków poprzez platformę Witkac.pl: https://witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/19625

Celem programu własnego CRP jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pożytku publicznego.

Program ma na celu dofinansowanie inwestycji w zakresie: zakupu istniejących dzieł, wykupu depozytów, realizacji odlewów w materiałach trwałych, realizacji projektów rzeźb w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej oraz konserwacji rzeźb w tejże przestrzeni funkcjonujących.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1/1
  • Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej 2023
Obejrzyj galerię