Dziś otwarte do

Zachód słońca o 17:11

°C

Wyniki naboru programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022

Do programu za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 90 wniosków.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu:

1. OCENY FORMALNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2022 z dnia 18.01.2022

2. OCENY MERYTORYCZNEJ I SPOŁECZNEJ dokonał Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 2/2022 z dnia 15.02.2022

3. OCENY ORGANIZACYJNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2022 z dnia 18.01.2022

 

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 15 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, w tym:

  • 12 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie
  • 3 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej

 

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obradował w składzie:

  1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz
  2. Członek – prof. Jan Tutaj
  3. Członek – dr hab. Tomasz Sobisz
  4. Członek – arch. Marek Szeniawski
  5. Członek – prof. Jacek Martusewicz
  6. Członek – Maciej Ogórek
1/1
  • logo-niepodlegla-1
Obejrzyj galerię