Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 15:27

°C

Open Call — 10. Triennale Młodych: Utrwalanie / X Трієнале Молодого Мистецтва: Утривалення

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Kuratorzy: Stanisław Małecki, Lia Dostlieva

Współpraca: Andrii Dostliev

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 26 marca 2023, 22:00 CET.

 

Koncepcja kuratorska:

Trzy lata, które minęły od ostatniej edycji Triennale, nie były łatwe dla początkujących twórców i twórczyń. Pandemia nie tylko opóźniła debiut wielu młodych artystów, lecz także wywróciła do góry nogami sposób edukacji oraz komunikacji. Coraz głębsze zaniechania w politykach klimatycznych, a także pogłębiające się nierówności społeczno-finansowe nasilały wrażenie zbliżającej się katastrofy. W końcu inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła niechlubny rozdział historii, który, jak mogło się wydawać, został już dawno zamknięty.

Jednak, prócz nastrojów pełnych niewiary w możliwość poprawy obecnej sytuacji, mogliśmy być świadkami działań dających nadzieję, i to być może w momencie najmniej spodziewanym. W reakcji na pandemię, kryzys na granicy z Białorusią oraz przybycie do naszego kraju milionów ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie utworzone zostały liczne, oddolne inicjatywy i wspólnoty, których członkowie i członkinie zaangażowali się w działania pomocowe. W sytuacjach kryzysowych sprawczość społeczeństwa obywatelskiego przełożyła się na realną pomoc osobom w zagrożeniu.

Czy gesty te stanowią początek długofalowego działania, które w przyszłych miesiącach i latach się utrzymają, czy może były one tylko odruchami w reakcji na kryzys? Ostatnie badania pokazują bowiem, że część polskiego społeczeństwa staje się niechętna przebywającym w Polsce ukraińskim uchodźcom, szczególnie w kwestii obecności większej liczby Ukraińców na polskim rynku pracy oraz korzystania przez nich z programów socjalnych. Przyszłe miesiące mogą więc poddać próbie wytrwałość Polaków w kwestii niesienia pomocy sąsiadom ze wschodu.

Wobec mgliście rysującej się przyszłości, w ramach 10. Triennale Młodych chcemy postawić trzy zasadnicze pytania:

 1. Czy uda się utrwalić pozytywne doświadczenia solidarnego zaangażowania obywatelskiego poza sytuacją kryzysową?
 2. Czy możemy wyobrazić sobie istnienie podobnych, działających mechanizmów w innych warunkach?
 3. Czy procesy, które mogliśmy obserwować w ciągu ostatniego roku, mają potencjał wspólnototwórczy?

Prócz trzech głównych pytań, zgłaszane prace mogą dotyczyć poniższych zagadnień:

 1. Jak wzmacniać współpracę pomiędzy kolektywami, instytucjami i różnego rodzaju podmiotami skupiającymi się na budowie wspólnej przyszłości?
 2. Jak wzmacniać wartościowe idee w świecie pełnym dezinformacji, w rzeczywistości pogrążonej w kryzysie, gdzie coraz mniej osób wierzy w dobrą przyszłość?
 3. Co powinno nastąpić po rezydencjach pomocowych dla artystów uciekających przed wojną?
 4. Jak radzić sobie w „kryzysowych czasach”?
 5. Jak konstruować polsko-ukraiński dyskurs w sztuce? Jak skutecznie działać razem?
 6. Jak rozpowszechniać wartościowe pomysły, które zostały już wypowiedziane, ale są niesłyszalne?
 7. Jak powinna wyglądać sztuka wobec wojny toczącej się za naszymi granicami?

Jako kuratorzy 10. Triennale Młodych wierzymy, że sztuka może stać się obszarem do implementacji idei i rozbudzania wyobraźni. Pokładamy nadzieję w inspirujących twórcach, instytucjach i działających strukturach, które nas otaczają. Dlatego też na przyszłoroczną wystawę poszukujemy prac prezentujących pomysły na realną zmianę otaczającej nas rzeczywistości, jak również projektów mających na celu wspólną naukę nawigacji pomiędzy istniejącymi już pomysłami na budowanie dobrze funkcjonującej wspólnoty w nieodległej przyszłości.

10. Triennale Młodych będzie polsko-ukraińskim wydarzeniem mającym na celu nie tylko ukazanie przekroju przez aktualną twórczość artystów z Polski i Ukrainy, ale również opowiedzenie o dalszych możliwych losach wspólnoty obydwu narodów walczących o demokratyczną przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej.

Triennale nie ma charakteru konkursu, organizator nie przewiduje nagród dla uczestników.

 

Szczegóły naboru:

Uczestnicy i uczestniczki 10. Triennale Młodych zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przesłanych w procesie otwartego naboru.

Zgłoszenie przesłane drogą mailową powinno zawierać pojedynczy plik PDF zatytułowany imieniem i nazwiskiem artysty (w formacie: “imię_nazwisko_zgłoszenie”). Plik powinien zawierać:

 1. Jednostronicowe CV;
 2. Portfolio przedstawiające 3 wybrane projekty powstałe po 2019 roku;
 3. Jeden pomysł na pracę lub prezentację powstałej pracy, którą osoba aplikująca chciałaby zaprezentować podczas Triennale;
 4. Odpowiedź na krótkie pytanie: „dlaczego identyfikujesz się z młodą sztuką?” (kilka zdań)

Prosimy o nieprzesyłanie oddzielnych zdjęć oraz linków do folderów z materiałami.

Zgłoszenia w formie mailowej przyjmujemy pod adresem: triennale@rzezba-oronsko.pl. W tytule e‑maila prosimy podać imię i nazwisko (w formie: “imię_nazwisko_zgłoszenie”).

Zgłoszenia można przesyłać w językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

W open callu udział może wziąć każda osoba niezależnie od wieku i wykształcenia.

Proponowana praca nie może być częścią istniejącej kolekcji i powinna być własnością artysty.

Zachęcamy twórców do zgłaszania jeszcze niezrealizowanych projektów. Organizatorzy zapewniają wsparcie pracowników oraz możliwości skorzystania z warsztatów i zaplecza technicznego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (warsztaty ceramiczne, stolarskie, odlewnię, kuźnię).

Ze względu na profil działalności Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku szczególną uwagę będziemy zwracać na prace problematyzujące lub odnoszące się do rzeźby, instalacji czy projektów w przestrzeni (z uwzględnieniem prac performatywnych) itp.

Na pozytywne rozpatrzenie nadsyłanych propozycji wpływ będzie mieć również zadedykowanie ich kilku proponowanym przez nas przestrzeniom. Prócz galerii głównej w Muzeum Rzeźby Współczesnej do dyspozycji twórców oddana zostanie także przestrzeń korytarza prowadzącego do galerii. Zachęcamy także do przesyłania propozycji prac przeznaczonych do Parku Rzeźby w Orońsku. Plany i zdjęcia proponowanych przestrzeni znajdują się w paczce załączonej na dole stron.

Obowiązujące terminy:

Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2023 roku, do godziny 22:00 (CET).

Wyniki naboru zostaną ogłoszone  do 15 kwietnia 2023 roku.

Otwarcie 10. Triennale Młodych odbędzie się w dniach 24–25 czerwca 2023 roku. Wystawa potrwa do 3 września 2023. Dwa tygodnie pracy przed otwarciem Triennale będą czasem intensywnej pracy nad powstającymi projektami. W związku z powyższym, prosimy osoby aplikujące o gotowość do przyjazdu i obecności w Centrum Rzeźby Polskiej w dniach  12–26 czerwca 2023 (koszty noclegów i wyżywienia pokrywa organizator).

Wszystkie pytania związane z naborem oraz organizacją Triennale prosimy kierować na adres mailowy: triennale@rzezba-oronsko.pl

The text in English is on the English version of our website. You can go to the page by clicking HERE


Відкритий набір

X Трієнале Молодого Мистецтва: Утривалення

Організатор: Центр Польської Скульптури в Оронсько

Куратори: Станіслав Малецкі, Лія Достлєва
Співпраця: Андрій Достлєв

Заявки приймаються до 26 березня 2023 року 22:00 CET.

 

Кураторська концепція:

Три роки, що минули з останньої Трієнале, не були легкими для художників-початківців. Пандемія не лише відстрочила дебют багатьох молодих художників і художниць, а й цілковито змінила навчання та спілкування. Климатична криза, а також поглиблення соціальної і фінансової нерівності лише посилювали враження про наближення неминучої катастрофи, аж згодом вторгнення Росії в Україну відкрило сумнозвісну сторінку історії, яка, здавалося б, давно закрита.

Проте попри невіру у покращення поточного стану речей, ми ставали свідками подій, що у найменш очікуваний момент давали надію. В реакції на пандемію, кризу на кордоні з Білоруссю та прибуття до нашої країни тисяч людей, які тікали від війни в Україні, були створені численні низові ініціативи та спільноти, учасниці і учасники яких активно включилися в допомогу. У кризових ситуаціях суб’єктність громадянського суспільства перетворилася на реальну підтримку для людей, які опинилися в небезпеці.

Чи є ці рухи початком довгострокових процесів, які розвинуться протягом наступних місяців чи навіть років, чи це була лише реакція на кризу? Найновіші дослідження показують, що частина польського суспільства починає неохоче сприймати перебування українських біженців у Польщі, особливо з огляду на присутність великої кількості українців на польському ринку праці та перспективи використання ними соціальних програм. Тому найближчі місяці можуть стати перевіркою на міцність бажання поляків допомагати своїм східним сусідам.

З думками про непевне майбутнє, в рамках X Трієнале Молодого Мистецтва в Оронсько ми хочемо задати три наступні питання:

 1. Чи можливо утривалити позитивний досвід солідарної громадської активності після закінчення кризової ситуації?
 2. Чи можна уявити існування подібних механізмів, що діють за інших умов?
 3. Чи мають процеси, які ми мали змогу спостерігати протягом останнього року, спільнототворчий потенціал?

 

Окрім цього, подані на Трієнале роботи можуть стосуватися наступних тем:

 1. Як зміцнити співпрацю між колективами, інституціями та різними типами організацій, спрямованих на побудову спільного майбутнього?
 2. Як підтримувати вартісні ідеї у світі, повному дезінформації, в зануреній у кризу реальності, де все менше людей вірять у добре майбутнє?
 3. Що має бути після резиденцій для художників, які тікають від війни?
 4. Як радити собі з кризовими часами?
 5. Як будувати польсько-український дискурс у мистецтві? Як ефективно співпрацювати разом?
 6. Як поширювати вартісні ідеї, які вже були висловлені, але були не почуті?
 7. Яким має бути мистецтво в умовах війни, що точиться за нашими кордонами?

 

Як куратори Х Трієнале Молодого Мистецтва ми віримо, що мистецтво може стати полем втілення ідей та пробудження уяви. Ми покладаємо надію на мисткинь і митців, інституції та робочі структури, які нас оточують. Тому для виставки наступного року ми шукаємо роботи з пропозиціями практичних змін у реальності, яка нас оточує, а також проекти, спрямовані на пошук спільного руху в полі вже існуючих ідей, спрямованих на побудову спільноти, яка добре функціонуватиме, вже у близькому майбутньому.

Х Трієнале Молодого Мистецтва стане спільним польсько-українським проектом, метою якого є не лише представити сучасну творчість митців з Польщі та України, а й розповісти про спільноту обох народів, які борються за демократичне майбутнє Центральної та Східної Європи.

Трієнале не є конкурсом, організатор не передбачає призів для учасників.

Деталі набору:

Учасники Х Трієнале будуть відібрані на основі заявок, надісланих у процесі відкритого набору.

Заявка, надіслана електронною поштою, має містити спільний PDF-файл із ім’ям митця/мисткині у назві (у форматі: “ім’я_прізвище_zgłoszenie”). Файл повинен містити:

 1. CV на одній сторінці;
 2. Портфоліо з 3 вибраними проектами, створеними після 2019 року;
 3. Опис концепції нового проекту або презентація існуючої роботи, які особа, що подає заявку, хотіла б представити під час Трієнале;
 4. Відповідь на запитання: “чому ви ототожнюєте себе з молодим мистецтвом?” (кілька речень).

 

Дуже просимо не надсилати окремі фотографії чи посилання на папки з матеріалами.

Заявки приймаються на електронну пошту за адресою: triennale@rzezba-oronsko.pl.
У заголовку електронного листа вкажіть своє ім’я та прізвище (у формі: “ім’я_прізвище_zgłoszenie”).

Заявки можна надсилати польською, українською або англійською мовою.

У конкурсі можуть взяти участь кожна та кожен, незалежно від віку та освіти.

Пропонована робота не може бути частиною існуючої колекції та повинна бути власністю художника.

Заохочуємо мисткинь і митців надсилати нереалізовані проекти. Організатори забезпечують підтримку співробітників і можливість використання майстерень і технічних засобів Центру Польської Скульптури в Оронсько (керамічні та столярні майстерні, ливарня, кузня).

Зважаючи на профіль діяльності Центру, ми приділятимемо особливу увагу роботам, які проблематизують або відсилають до медіуму скульптури, інсталяціям, проектам у публічному просторі (включно із перформативними роботами), тощо.

Просимо звертати увагу на запропонований нами виставковий простір: крім основної галереї в Музеї сучасної скульптури, творцям буде доступний простір коридору, що веде до галереї. Створення роботи спеціально для певного простору додатково сприятиме позитивному розгляду заявки. Заохочуємо також подавати пропозиції робіт, призначених для Парку скульптур в Оронсько. Плани та фотографії пропонованих приміщень можна знайти знаходяться в архіві, прикріпленому внизу сторінки.

Важливі дедлайни:

Чекаємо заявки до 26 березня 2023 року 22:00 CET.

Оголошення результатів набору відбудеться 15 квітня 2023 року на сайті організаторів.

Відкриття X Трієнале Молодого Мистецтва відбудеться 24–25 червня 2023 року. Виставка триватиме до 3 вересня 2023 року. Два тижні роботи напередодні відкриття Трієнале стануть часом інтенсивної спільної роботи над новоствореними проектами. Тому просимо заявників урахувати необхідність бути присутніми в Центрі Польської Скульптури 12–26 червня 2023 року (проживання та харчування покриває організатор).

Усі запитання щодо набору та організації Трієнале надсилайте на електронну адресу: triennale@rzezba-oronsko.pl.

The text in English is on the English version of our website. You can go to the page by clicking HERE

1/1
 • 10. TRIENNALE MŁODYCH
Obejrzyj galerię