Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów

10 maja 2023 — 10 lipca 2023

Międzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej

edycja IV: 2023

Zapraszamy studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni artystycznych (do 2 lat po studiach) do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Rzeźby Współczesnej, które realizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych. Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom.

Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w sympozjum zostaną upublicznione na www i FB Centrum oraz przekazane aplikantom drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

Termin sympozjum: 3–17 września 2023 roku
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Komisarz: Agata Zboromirska

Temat: Zniszczenia i naprawy

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum w terminie do 10 lipca 2023:

  1. karty zgłoszenia
  2. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

 

Kartę zgłoszenia oraz skan podpisanej Klauzuli informacyjnej prosimy przesyłać na adres e‑mail:

a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

 

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

1/1
  • 001 foto Stanisław Brach
Obejrzyj galerię