Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:39

°C

OPEN CALL – Plener Rzeźbiarski Osób Głuchoniewidomych 2023

Nabór zakończył się 3 kwietnia. Dziękujemy ze wszystkie zgłoszenia. Uczestnicy, instruktorzy, tłumacze języka migowego, tłumacze-opiekunowie i wolontariusze otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do pleneru drogą elektroniczną w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w Plenerze Rzeźbiarskim Osób Głuchoniewidomych, który odbędzie się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w dniach 28.05–8.06.2023 r. Uczestnicy pleneru to osoby z niepełnosprawnością wzorku i słuchu, a towarzyszyć im będą instruktorzy, tłumacze języka migowego, tłumacze-opiekunowie oraz wolontariusze. W czasie dwutygodniowego pobytu wykonają oni rzeźby w glinie, a pokłosiem wydarzenia będzie wystawa poplenerowa.

Plener Rzeźbiarski Osób Głuchoniewidomych to cykliczne wydarzenie w Centrum, które zostało przerwana przez pandemię Covid-19. Tegoroczna edycja jest więc powrotem do tradycji, którą chcemy pielęgnować i stale ulepszać.

Tym samym ogłaszamy nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Plenerze Rzeźbiarskim Osób Głuchoniewidomych jako uczestnicy, instruktorzy, tłumacze języka migowego, tłumacze-opiekunowie oraz wolontariusze.

 

Termin pleneru: 28 maja – 8 czerwca 2023
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Opiekun projektu: Urszula Kaszewska

W ramach projektu oferujemy:

 1. miejsce we wspólnej pracowni rzeźbiarskiej przeznaczonej do pracy twórczej;
 2. miejsca noclegowe w Domu Rzeźbiarza lub aneksach mieszkalnych w pracowni rzeźbiarskiej;
 3. całodniowe wyżywienie;
 4. infrastrukturę konferencyjną;
 5. promocję wydarzenia;
 6. przestrzeń wystawienniczą (wystawa poplenerowa w parku lub w innej wybranej przez organizatora lokalizacji);

Ponadto organizator zapewnia:

 1. Uczestnikom pleneru:
  1. opiekę instruktora prowadzącego warsztaty,
  2. jeżeli jest taka potrzeba – usługi tłumacza języka migowego/tłumacza-opiekuna;
  3. materiały potrzebne do realizacji dzieła;
  4. pomoc techniczną przy realizacji dzieła;
  5. pomoc wolontariuszy.
 2. Wolontariuszom biorącym udział w plenerze: 
  1. możliwość prezentacji swoich osiągnięć dotyczących pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami podczas imprez towarzyszących plenerowi;
  2. ubezpieczenie NNW na czas udziału w plenerze.

Warunkiem udziału w plenerze jest złożenie odpowiedniej karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenie RODO w terminie do 3 kwietnia 2023 r. w sekretariacie organizatora (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 26–505 Orońsko, ul. Topolowa 1 z dopiskiem: Plener Rzeźbiarski Osób Głuchoniewidomych) lub przesłanie ich skanu na adres e‑mail: u.kaszewska@rzezba-oronsko.pl

Decyzję o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do uczestnictwa w plenerze instruktorów, tłumaczy języka migowego, tłumaczy-opiekunów oraz wolontariuszy podejmuje opiekun pleneru w porozumieniu z organizatorem.

Decyzję o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do udziału w plenerze uczestników, dokona opiekun pleneru w porozumieniu z organizatorem oraz instruktorami.

Uczestnicy, instruktorzy, tłumacze języka migowego, tłumacze-opiekunowie i wolontariusze otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do pleneru drogą elektroniczną w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Plener organizowany jest w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1/1
 • Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w pracowni rzeźbiarskiej. Na pierwszym planie mężczyzna modeluje w glinie postać kobiety.
Obejrzyj galerię