Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 2/2024 – Między sztuką a naturą

„Kolor zielony ma wiele odcieni, oczywiście jest symbolem ekologów, ale także rolników oraz nadziei. Tej ostatniej jest coraz mniej, można powiedzieć, że przyszłość zieleni na błękitnej planecie maluje się w czarnych barwach”. Tymi słowami rozpoczyna swój esej Maciej Aleksandrowicz – redaktor naczelny Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” – by w kolejnych zdaniach skłonić nas do refleksji na temat relacji między sztuką a naturą: „Realny kryzys klimatyczny od lat zajmuje ważne miejsce w polu zainteresowania sztuki. Wciąż wiele młodych osób zaczyna walkę o poprawę zachwianej biorównowagi przez sztukę, lecz jest kilka problemów związanych z tym ruchem. Nie kwestionuję powodów […], lecz niektóre metody. Silny skręt sztuki w kierunku aktywizmu niesie konsekwencje utarty jej autonomii i samodzielnego języka. Sztuka staje się narzędziem działań społecznych, w tym politycznych, w stereotypowych formach wypowiedzi”.

Zachęcamy do lektury!

POWRÓT DO NATURY

Katarzyna Trzeciak – Plastyczność sztuki plastiku. Ekologiczne truizmy i ich artystyczne komplikacje

Jan Matusewicz – Zielony paradygmat. Uwagi o sztuce wobec antropocenu

Stanisław Małecki – Co po apokalipsie?

BIO-ART / ECO-QUEER

Michalina Sablik – Zielarki. Teresa Murak i jej córy

Romuald Demidenko – Przywrócić widok. O pracach Kingi Kiełczyńskiej

Agnieszka Maria Wasieczko – Bio-art a praktyki artystyczne Karoliny Żyniewicz

Marta Wódz – Roślina-sojuszniczka. Flora, kobiecość i polityka w projektach Wendy Morris

MIĘDZY SZTUKĄ A NATURĄ

Józefina Chętko – Związki syntetyczne

Joanna Kiliszek – Efemeryczny radykalizm [Ilka Raupach]

Zosia Żezmer – Bio-sztuka. Refleksje na temat pojęcia „natura”

Ewa Izabela Nowak – Andy Goldworsthy

EKOWANDALIZM

Marta Wróblewska – Sztuka jako narzędzie ekologicznego nacisku

ROZMOWY

Odkrywanie odkrytego. Z Lauren Shapiro rozmawia Jacek J. Kolasiński

Nauka – sztuka – bio-art. Z prof. Joanną Hoffmann-Dietrich rozmawia Rafał Boettner-Łubowski

1/1
  • Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 2/2024 – Między sztuką a naturą
Obejrzyj galerię