Dziś otwarte do

Zachód słońca o 16:28

°C

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” numer 3/2022 – GEOGRAFIA SZTUKI

Ukazał się kolejny numer Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”, tym razem poświęcony „Geografii sztuki”. Zachęcamy do podróży po różnych krajach i wydarzeniach artystycznych z autorami aktualnego wydania. Do lektury zaprasza we wstępie Maciej Aleksandrowicz:

„Geografia, kojarzona w pierwszej chwili z mapami, wydaje się nauką o obiektywnych czynnikach. Ich ambiwalentne oddziaływanie stale i dyskretnie ujawnia się między wierszami każdej kulturowej narracji. Zostało to zauważone przez badaczy już w latach 70., rozpoczynając nurt w naukach humanistycznych nazwany zwrotem przestrzennym. Jednym z pierwszych, który zauważył związek pomiędzy przestrzenią a aktywnością społeczną był Michel Foucault. Nie tylko naukowe podejście do relacji społecznych ma wpływ na to jak rozumiemy tekst i obraz. Stereotypy ugruntowują w nas geograficzna i przestrzenna perspektywa oceny zjawisk i wydarzeń. Metafory przestrzenno-geograficzne, np. w postaci zwrotów o centrum (Centrum Rzeźby Polskiej) i peryferiach (wieś Orońsko), globalne oraz lokalne skale jakie nadajemy zjawiskom są podstawą do ich wartościowania. Także niedoskonałe obrazowanie danych ugruntowuje w nas szablony”.

W numerze znajdziecie Państwo:

GEOGRAFIA SZTUKI

Marta Wróblewska – „Artystyczna mapa hipsometryczna Neapolu”

Katarzyna Krzykawska – „Z okna samochodu. Land | Trip | Art”

MUZEA I ARTYŚCI

Jan Matusewicz – „Muzea sztuki versus kryzys”

Agata Cieślak – „W zależności od okoliczności. Po co nam rezydencje artystyczne?”

NA POMOC UKRAINIE

Romuald Demidenko – „Z daleka i z bliska. Notatki o geografii sztuki w cieniu wojny w Ukrainie”

Michalina Sablik – „Na pomoc Ukrainie: polskie instytucje kultury wobec wojny”

ROZMOWY

„Artystyczny potencjał podróżowania. Z Sonią Rammer rozmawia Rafał Boettner-Łubowski

„Utracona codzienność. Z Kateryną Badianową rozmawia Anna Łazar

RECENZJE

Anna Łazar – „Lektura słownika w czasie wojny. Słownik sztuki współczesnej, pod red. Lady Nakonechnej i Kateryny Badianowej”

Joanna Turowicz – „Bohaterki z Ukrainy. O książce Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki pod redakcją Kateryny Jakowłenko”

Joanna Kiliszek – „Nowe perspektywy. Wolność przemieszczania się, nieposłuszeństwa i wyobraźni”

O WYSTAWIE

Romuald K. Bochyński – Iwona Rozbiewska. Płynność

1/1
  • Okładka Kwartalnika rzeźby Orońsko nr 3/2022
Obejrzyj galerię