Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:39

°C

Obieg / Cyrkulacja

Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2023

Miejsce Park rzeźby
Data rozpoczęcia 24.04.2023
Data zakończenia 28.05.2023

Wystawa poplenerowa

W Parku Rzeźby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku trwa wystawa poplenerowa będąca efektem Międzynarodowej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej. Na zaproszenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, od 17 do 24 kwietnia 2023, swoje umiejętności – pod okiem pedagogów – doskonalili studenci dwóch uczelni: Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki (PL) oraz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací (CZ). Tematem pleneru był OBIEG/CYRKULACJA.

Obieg jest naturalną postacią procesualnej formy obecności. Jako taki zakłada zdefiniowanie umownego początku i końca cyklu, a następnie połączenia owych jakości w jakimś punkcie lub etapie przejścia, który może cechować się pewną własną – subtelną lub nagłą – formułą przeobrażenia. Cykliczność przewiduje ruch, choć może właściwiej będzie stwierdzić, iż jego istotą jest zmiana, zakładająca reorientację przynajmniej jednego czynnika – czasowego lub przestrzennego. Dynamika może podlegać zróżnicowaniu, zmianę cechować może swoisty bezwład lub rytmiczność i uporządkowanie.

Obieg zamykać się może wewnątrz struktury lub aktywizować się jako proces niezależny od ciał fizycznych – istnieć w sferze niematerialnej (duchowej, językowej, społecznej). Natura znajduje w obiegu sposób na bezustanną reaktywację i odtwarzanie zjawisk oscylujących na pograniczu (lub w wiecznym cyklu) istnienia i nieistnienia, zanikania i powrotu. W procesie tym materia przybiera niezliczone formy, energia wytraca się i wzmaga, a pytanie o pierwszego poruszyciela wciąż pozostaje otwarte.

Przyjmując taką interpretację przyjętego tematu pleneru, uczestnicy realizowali swoje działania wobec parku i architektury orońskiego Centrum Rzeźby Polskiej, wykorzystując różnorodne materiały i media.

Pobyt w Orońsku wzbogacony został prelekcją i pokazem twórczości dr Katarzyny Szarek – rzeźbiarki związanej z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a całość zakończyła się prezentacja prac zrealizowanych w trakcie pleneru.

Uczestnicy pleneru:

Anna Bujak, Marcin Derda, Aida Małgorzata Duda, Veronika Fejtová, Magda Grzybowska, Klára Kiesewetterová, Vladimír Kovarík, Viktorie Rygarová, Natalia Stańczak, Urszula Urbanik, Šimon Valovic

autor zdjęć: Jan Gaworski

1/30
 • AAA_cyrkulacja_poster
 • Aida Małgorzata Duda przy pracy
 • Aida Małgorzata Duda, Fuzja-Dyfuzja, prezentacja pracy
 • Aida Małgorzata Duda, Fuzja-Dyfuzja
 • Anna Bujak przy pracy
 • Anna Bujak Widmowy Ogród_Phantom Garden prezentacja pracy
 • Anna Bujak Widmowy Ogród_Phantom Garden
 • Klára Kiesewetterová przy pracy
 • Klára Kiesewetterová, Amplitudy
 • Magda Grzybowska przy pracy
 • Magda Grzybowska, Nosiwoda, prezentacja pracy
 • Magda Grzybowska, Nosiwoda
 • Magda Grzybowska, Park Rzeźby, prezentacja pracy
 • Marcin Derda, 13 tysięcy lat temu, prezentacja pracy
 • Marcin Derda, Sztuka bez miłości nie mogłaby istnieć, performens
 • Marcin Derda, Sztuka bez miłości nie mogłaby istnieć, prezentacja pracy
 • Natalia Stańczak, Powrót, performance
 • Natalia Stańczak, Powrót
 • Šimon Valovič - Un(natural) 1
 • Šimon Valovič - Un(natural) 2
 • Šimon Valovič przy pracy
 • Urszula Urbanik, Zycie kulą się toczy
 • Urszula Urbanik, Życie kulą się toczy, performens
 • Veronika Fejtowa Paraziti_Pasożyty prezentacja pracy
 • Veronika Fejtowa Paraziti_Pasożyty
 • Veronika Fejtowa przy pracy
 • Viktorie Rygarová przy pracy
 • Viktorie Rygarová_Objetí_Uściski _Hugs prezentacja pracy
 • Viktorie Rygarová_Objetí_Uściski _Hugs
 • Vladimír Kovarík Cienki Cień praezentacja pracy
Obejrzyj galerię