Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 17:20

°C

Bogactwo, cena i wartość

Warsztaty w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 20.10- 24.10.2023

Akademia Sztuki w Szczecinie & Live Art and Performance Studies, Uniarts Helsinki

W ostatnich czasach rynki finansowe, instytucje i inwestorzy wywierają coraz większy wpływ na produkcję sztuki, edukację artystyczną i badania artystyczne, zmieniając sposób, w jaki

praktykujemy i myślimy o sztuce. Bardzo ważnym momentem w XX wieku, w którym te dwie dziedziny (sztuka i ekonomia) weszły w związek, były lata 70. XX wieku, kiedy dolar amerykański przestał być powiązany z wartością złota (zasobu materialnego). Zmiany te przeorganizowały całą sferę społeczną i produkcję pieniądza. W tym samym momencie XX wieku (1960/1970) podobna zmiana miała miejsce w praktyce artystycznej. Artyści konceptualni zakwestionowali produkcję sztuki opartą na materialnym przedmiocie (rzeźba, obraz itp.) i jej wartości spekulacyjnej, na rzecz tworzenia “niematerialnych” dzieł sztuki, które można łatwiej i szybciej rozpowszechniać.

Celem projektu jest analiza relacji jakie zachodzą między ekonomią, praktyką artystyczną

i edukacją artystyczną w obecnym kontekście. Gość specjalny — dr Jan Sowa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) wygłosi wykład “What are you really buying, when you are buying art? Praca, wartość i pojedynczość w późnym kapitalizmie”, w którym za pomocą narzędzi teorii krytycznej zostanie wstępnie rozpakowana tajemnica dzieła sztuki jako towaru.

W ramach wykładów dr Jana Sowy, prof. Tero Nauhy, dr hab. Anny Orlikowskiej, dr Łukasza Jastrubczaka omówiony zostanie wpływ ekonomii i jej narracji czy modeli na sztukę i edukację artystyczną.

Zastanowimy się, w jaki sposób artyści i edukatorzy sztuki reagują na społeczne i subiektywne presje tworzenia wartości. Jakie formy odporności, krytyki dyskursywnej czy wyrazu powinny być rozwijane w instytucjach i społecznościach? Jakie formy oporu mogą być skuteczne w tym kontekście? Jakie nowe formy sztuki lub praktyki są potrzebne w sfinansjalizowanym społeczeństwie?

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku studenci Live Art and Performance Studies (LAPS) z UniArts w Helsinkach oraz osoby studenckie Akademii Sztuki w Szczecinie wspólnie stworzą prace odpowiadające na pytania postawione podczas seminariów, których efekty zostaną zaprezentowane publiczności w ramach otwartej prezentacji w piątek, 24 października o 18:00 w CRP w Orońsku.

Osoby uczestniczące:

Shaghayegh Ansari Manouchehrabadi
Paria Mohajerani
Valpuri Raappana
George Rallis
Duncan Robertson
Maija Suominen
Xiaole Wang
Niko Wearden
Magdalena Babicz
Marta Cieślak
Katarzyna Jadczak
Ana Kulak
Wiktoria Kubis
Alicja Małek
Piotr Michalski
Kajetan Wójcik
Mikołaj Tomczak

Liderzy: prof. Tero Nauha (Uniarts Helsinki),  dr Łukasz Jastrubczak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Osoby wykładowcze: dr Jan Sowa (Academy of Fine Arts in Warsaw), dr hab. Anna Orlikowska (Academy of Art in Szczecin),

1/3
  • Fot. nr1. Uczestnicy MPWA 2023. Fot. Anna Orlikowska
  • Fot. nr2. Uczestnicy MPWA 2023. Fot. Anna Orlikowska
  • Fot. nr3. Uczestnicy MPWA 2023. Fot. Anna Orlikowska
Obejrzyj galerię