Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 17:20

°C

O programie

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Jego celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury niebędących współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do jednostek samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną. Od III edycji  grono odbiorców poszerzyliśmy o stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.

Działania możliwe do dofinansowania to m.in. realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Trwałym efektem realizacji programu będzie grupa obiektów rzeźbiarskich — autorstwa wybitnych twórców — zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym, umieszczonych w przestrzeniach publicznych. Równie istotna dla założeń projektu jest próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni poprzez: wypracowanie dobrych praktyk wyboru dzieł, konsultacje społeczne, serię edukacyjno-naukowych prelekcji, seminariów i webinariów analizujących zagadnienie od strony artysty – twórcy, zamawiającego – inwestora po odbiorcę – widza.

 

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nabór2024

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza IV edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie od 02.11.2023 r. do 31.01.2024 r. do godz 15:00. Nabór będzie się odbywał poprzez system Witkac.

 

W roku 2024 prognozowany budżet programu będzie wynosił 4 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.  Poszerzony został także katalog odbiorców programu o organizacje pozarządowe.

 

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

3. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. Zm. )

Aktualności

Dobrepraktyki

W ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” odbywają się spotkania/seminaria/webinaria podejmujące dyskusję nad miejscem, formą i relacją rzeźby wobec przestrzeni publicznej. Do udziału zaproszeni są teoretycy i praktycy reprezentujący różne obszary zawodowe i środowiska, by możliwie szeroko zaprezentować i skonfrontować rozmaite punkty widzenia i priorytety, określając nie tylko możliwości realizacji projektów artystycznych, ale także determinujące ich społeczny odbiór i kontekst.

Galeria

Dlamediów

Kontakt

Obsługa programu

Anna Adamczyk

e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19

Anna Podsiadły

e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 23

Archiwum

Archiwum-Nabór2022

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuuje program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2022 budżet programu wynosi 2 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Nabór wniosków odbywa się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl w terminie 4 stycznia – 14 lutego 2022.

1/1
  • logo-niepodlegla-1
Obejrzyj galerię