Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 17:18

°C

II Kongres RZEŹBA WSZĘDZIE?

9–12 października 2023

Centrum Rzeźby Polskiej

Po raz kolejny spotkamy się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, aby wspólnie — w gronie twórców, specjalistów, inwestorów i decydentów — dyskutować o odpowiedzialnym i twórczym kształtowaniu przestrzeni publicznej. Tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyć będzie wystawa Dani Karavana (1930–2021), światowej sławy izraelskiego artysty, autora monumentalnych realizacji site-specific. Sztuce Karavana poświęcony będzie w całości pierwszy dzień obrad, a dyskusję badaczy, artystów i kuratorów wzbogacą wypowiedzi osób z bliskiego otoczenia twórcy. Kluczowe dla Karavana zadanie wpisania pamięci w kompozycję przestrzenną, będzie dla nas punktem wyjścia do rozważań na temat współczesnej kondycji polskiej rzeźby monumentalnej. W kolejnych dniach Kongresu, szukając nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim konstruktywnych wniosków, skupimy się na studiach przypadków, by w oparciu o ich analizę dążyć do wypracowania optymalnych procedur i standardów działań w przestrzeni publicznej — zarówno w obszarze ochrony dziedzictwa jak i nowych inwestycji. Rozpoczniemy historią „pomnika, który nie powstał” — projektu Upamiętnienia Polskich Sprawiedliwych. Zastanowimy się nad przyczynami, które uniemożliwiają realizację dzieł konkursowych. Ostatniego dnia skoncentrujemy się na przypadku „pomnika, który pozostał”. Żelazne Organy autorstwa Władysława Hasiora (1966) posłużą za punkt wyjścia do rozważań historii, teraźniejszości i przyszłości wielu wartościowych realizacji uwikłanych w ideologię i propagandę.

Kongres jest jednym z działań w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej. Jest to wieloletni program inwestycyjny. Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury, komórki samorządów odpowiedzialne za przestrzeń publiczną oraz organizacje pożytku publicznego. Poza dotowaniem ważnych społecznie i artystycznie inwestycji — w zakresie lokowania dzieł w przestrzeni publicznej — w Centrum Rzeźby Polskiej organizujemy prace zespołów eksperckich. Wynikiem prac są opublikowane na naszej stronie zapisy webinariów oraz Kodeks dobrych praktyk konkursów pomnikowych. Spodziewanym efektem prac kongresu i ww. dokumentów powinna być wysoka jakość artystyczna i formalna składanych w programie wniosków oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Zależy nam by Kongres miał charakter otwartego spotkania i stał się okazją do konstruktywnej rozmowy aktywnych uczestników przestrzeni publicznej: jej twórców, odbiorców i użytkowników. Zachęcamy do czynnego udziału, do włączania się w dyskusje i wydarzenia towarzyszące głównym panelom. Zapraszamy do Orońska!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja zarządzająca programem

Mecenas Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Partner

1/1
  • ramka do slajdow kongres -2023
Obejrzyj galerię