Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

Publikacje

Centrum Rzeźby Polskiej od początku swego istnienia prowadzi działalność wydawniczą. Nakładem Centrum ukazują się katalogi, monografie, publikacje problemowe, materiały edukacyjne i informacyjne towarzyszące wystawom i wydarzeniom, w których uczestniczy instytucja oraz wydawnictwa ciągłe, jak Kwartalnik Rzeźby „Orońsko”. Staramy się, by cechowała je wyjątkowa szata graficzna i wysoki poziom merytoryczny, dlatego do współpracy zapraszamy uznanych grafików i autorów specjalizujących się w problematyce z zakresu szeroko pojętej rzeźby. Nasze starania zostały docenione i możemy poszczycić się wyróżnieniem w konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2009” oraz wyróżnieniem specjalnym w konkursie „Academia 2019” dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej.

Katalog publikacji

KwartalnikRzeźby„Orońsko”

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” istnieje na polskim rynku wydawniczym od 1993 roku. Początkowo wydawany był w wersji czarno-białej, a od 2015 roku kolorowej. W chwili obecnej jest jedynym tego typu czasopismem w Polsce kładącym szczególny nacisk na rzeźbę. Zamieszcza omówienia i recenzje najważniejszych wydarzeń artystycznych z kraju i zagranicy, wywiady, rozważania z zakresu teorii sztuki, prezentuje sylwetki twórców. Współpracuje z polskimi krytykami i historykami sztuki oraz korespondentami z Francji, Niemiec Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Jako specjalistyczne wydawnictwo trafia do wszystkich najważniejszych bibliotek akademickich w kraju oraz prestiżowych instytucji kultury za granicą. Jest także do nabycia w sieci empik.

1/8
  • 1a (2)
  • 1
  • 2a
  • 2
  • 3 (2)
  • 3
  • 8
  • 9
Obejrzyj galerię