Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:39

°C

Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 1 / 2023

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”, hasłem przewodnim bieżącego wydania jest RZEŹBA WSZĘDZIE? RZEŹBA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Do tematyki numeru wprowadza nas w swoim wstępie Maciej Aleksandrowicz: „Temat pełen wspaniałych osiągnięć, a jednocześnie niewdzięczny i trudny, mam wrażenie, że w deklaracjach uznawany za ważny, lecz dla wygody oceniany jednostronnie, a przez to lekceważony. Droga obok i przez sztukę w przestrzeni wspólnej jest długa i żmudna, nie zawsze prowadzi do sukcesu, czasem donikąd, ale trzeba się w nią wybrać (najlepiej z Kwartalnikiem). Zmienia się kultura i sztuka, inaczej patrzymy na historię, ewoluuje publiczność, sztuka w przestrzeni publicznej jest znakomitym pryzmatem tych procesów”.

Zawartość numeru:

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Katarzyna Trzeciak – Sztuka pewnego złudzenia. O artystycznym pozorowaniu sfery publicznej

Sofia Żezmer – Wyobraźnia publiczności i sztuka w przestrzeni publicznej

RZEŹBA WSZĘDZIE?

Ewa Izabela Nowak – Gdyby opowiedziano mi o Wersalu… Kontrowersje wokół instalacji rzeźby w przestrzeni publicznej

Program sztuki w przestrzeni publicznej w Coral Gables. Z Catherine Cathers oraz dr Carol Damian rozmawia Jacek Kolasiński

POMNIK? ALE JAKI?

Marta Wróblewska – Strategie demonumentalizacji

Małgorzata Lisiecka – Edward Colston śpi z rybami. Obalanie bohaterów imperium

Joanna Kiliszek – Wolność rzucona na szalę. O pomniku Wolności i Jedności w Berlinie

DIALOG W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Monika Rydiger – Wykreować dialog. O paru artystycznych strategiach w przestrzeni publicznej

Jan Matusewicz – Króle, pomniki i króliki

Agata Agatowska – „Rzeźby z przyszłości” w kontekście historycznym miasta Oświęcim. Nowoczesna figuracja w przestrzeni publicznej

POMNIKI EFEMERYCZNE

Dorota Grubba-Thiede – Pomniki efemeryczne i ich działanie. Inicjatywy oddolne

1/1
  • Okładka Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” nr 1 / 2023
Obejrzyj galerię