Dziś otwarte do

Zachód słońca o 17:11

°C

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej

W roku 2021 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłosiło program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” (nabór w terminie 5 – 31 marca 2021). Program będzie kontynuowany w roku 2022.

Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 Centrum wydatkuje 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania objęte dofinansowaniem to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

 

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

 

Do programu, za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 68 wniosków.

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł, w tym:

 • 11 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie
 • 5 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej

 

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz
 2. Członek – prof. Jacek Jagielski
 3. Członek — dr hab. Jarosław Kozakiewicz
 4. Członek – arch. inż. Ewa Rombalska
 5. Członek – dr. hab. Anna Kawalec
 6. Członek – prof. Jacek Martusewicz

 

W chwili obecnej podpisywane są umowy z beneficjentami programu. Latem i jesienią planowane są webinaria z udziałem ekspertów dla potencjalnych wnioskodawców kolejnych edycji programu oraz promocja i informacja o kolejnym naborze wniosków w programie na rok 2022.  Zostanie opublikowany Kodeks dobrych praktyk konkursów pomnikowych. Opracowane zostaną także założenia Kodeksu dobrych praktyk rzeźby w przestrzeni publicznej

 

Kontakt:

e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa.

Nazwa projektu: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej — 2021

Wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

Działania objęte dofinansowaniem to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Program jest skierowany do :

 • samorządowych instytucji kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostkek samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

1/1
 • Logo programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
  Logo programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Obejrzyj galerię