Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:34

°C

Wyniki naboru programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023

Do programu za pomocą systemu Witkac.pl zgłoszonych zostało 106 wniosków.

 

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu:

 1. OCENY FORMALNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2023 z dnia 03.01.2023;
 2. OCENY MERYTORYCZNEJ I SPOŁECZNEJ dokonał Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 22/2022 z dnia 28.12.2022;
 3. OCENY ORGANIZACYJNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2023 z dnia 03.01.2023.

 

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 27 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 4 000 000,00 zł, w tym:

- 24 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie,

- 3 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej.

 

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
 2. Członek – prof. dr hab. Mariusz Białecki
 3. Członek – prof. dr hab. Jerzy Fober
 4. Członek – arch. Marek Szeniawski
 5. Członek – dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
 6. Członek – Maciej Ogórek
 7. Doradca zespołu – prof. Jakub Lewicki

 

Koszt obsługi programu własnego pn. ” Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1/1
 • Niepodległa 2023 logo programu
Obejrzyj galerię