Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 17:58

°C

Prelekcje — Podsumowanie

W ramach cyklu zrealizowano 5 spotkań z udziałem prelegentów i prelegentek reprezentujących różne obszary zawodowe i społeczne, związane z szeroko rozumianą problematyką sztuki (w tym szczególnie rzeźby) w przestrzeni publicznej.

Problematyka prelekcji oraz ich układ zostały dobrane tak, by możliwie szeroko zaprezentować i skonfrontować różnorodne punkty widzenia – teoretyków i praktyków. Każdy referat stanowił zarówno diagnozę stanu obecnego jak i prognozę na przyszłość. Dyskusja kończąca każdy blok prelekcji prowadziła do sformułowania tez i postulatów, które wraz z tekstami wystąpień posłużą do przygotowania Kodeksu dobrych praktyk dla rzeźby w przestrzeni publicznej w kolejnych edycjach programu.

Tematy spotkań:

TEORIA PRZESTRZENI I SZTUKI

Prelegenci:

 • dr hab. inż. Jeremi Królikowski, prof. SGGW — Przestrzeń rzeźby. Rzeźba przestrzeni
 • dr hab. Paweł Możdżyński — Sztuka w przestrzeni publicznej. Perspektywa socjokulturowa
 • dr inż. arch. Artur Jerzy Filip — Niecodzienność w przestrzeni publicznej

 

HISTORIA RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Prelegenci:

 • dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. UAM — Rzeźba jako forma upamiętniająca. Rzeźba w polityczno-społecznym potrzasku
 • dr Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka —  Fenomen plenerów rzeźbiarskich 2. poł. XX w. – historia, czas teraźniejszy, przyszłość

 

PRAKTYKA DNIA CODZIENNEGO

Prelegenci:

 • Wojciech Wagner — Rzeźba w kontekście zarządzania przestrzenią publiczną Warszawy
 • Ewa Kalnoj-Ziajkowska — Historie wędrujących rzeźb…
 • Tadeusz Rudzki — Ocalić od zapomnienia. Mieszkańcy i samorządowcy w walce o zachowanie rzeźb w mieście
 • Arkadiusz Nowalski Burmistrz Miasta Sejny — Miasto Sejny. Rzeźba w przestrzeni publicznej z punktu widzenia władz lokalnych

 

Z PUNKTU WIDZENIA ARTYSTY

Prelegenci:

 • Krzysztof Żwirblis — Formy działania. Udział lokalnych społeczności, funkcja miejscotwórcza i integracyjna sztuki w przestrzeni publicznej
 • Magdalena Ujma (AICA) — Percepcja społeczna realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej
 • Mariusz Białecki — Eksploracja miejsca – ‘Pomnik w zagrodzie’
 • hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. ASP w Warszawie — Przestrzeń konfliktu

 

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROGRAMU

Uczestnicy:

 • Piotr Welk — Instytut Badania Przestrzeni Publicznej ASP Warszawa
 • Ewa Rombalska — Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 • dr hab. Bartłomiej Struzik — Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydział Rzeźby ASP Kraków
 • dr arch. Agnieszka Labus — Politechnika Śląska, Lab 60+
 • dr hab. Maciej Aleksandrowicz — Dyrektor CRP
 • dr Agnieszka Topolska — Zastępca dyrektora CRP ds. programowych

 

Moderatorkami spotkań były:

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof UKSW

Kamila Szejnoch, artystka wizualna

Uczestnikami spotkań byli także słuchacze zalogowani online, którzy wypełnili formularz rejestracyjny.  Materiały video ze spotkań dostępne są na platformie YouTube.

 

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Obejrzyj galerię