Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 17:20

°C

OPEN CALL DLA UCZESTNIKÓW. Plener Rzeźbiarski Osób Głuchoniewidomych — 2023

OPEN CALL dla Uczestników

„Orońsko na wyciągnięcie ręki”
Plener Rzeźbiarski Osób Głuchoniewidomych — 2023

 

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, zainteresowane rzeźbą do udziału w Plenerze Rzeźbiarskim Osób Głuchoniewidomych, który odbędzie się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w dniach 28.05 – 8.06.2023 r.

Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w plenerze artystycznym zorganizowanym w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt realizowany jest przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PFRON.

Termin pleneru: 28.05.2023 – 08.06.2023
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Opiekun: Urszula Kaszewska

Organizator zapewnia Uczestnikom:

 • miejsce we wspólnej pracowni rzeźbiarskiej przeznaczonej do pracy twórczej;
 • miejsca noclegowe w Domu Rzeźbiarza lub aneksach mieszkalnych w pracowni rzeźbiarskiej;
 • całodniowe wyżywienie;
 • opiekę Instruktora prowadzącego warsztaty;
 • jeżeli jest taka potrzeba – usługi tłumacza języka migowego/tłumacza-opiekuna;
 • materiały potrzebne do realizacji dzieła;
 • pomoc techniczną przy realizacji dzieła;
 • infrastrukturę konferencyjną;
 • promocję wydarzenia;
 • przestrzeń wystawienniczą (wystawa poplenerowa w parku lub w innej wybranej przez Organizatora lokalizacji);

Zobowiązania Uczestników:

 • udział w Plenerze w pełnym wymiarze czasowym w terminie od 28.05.2023 do 08.06.2023 r.
 • czynne uczestniczenie w imprezach towarzyszących Plenerowi;
 • przygotowania prezentacji dotyczącej własnej twórczości/zainteresowań w formie cyfrowej (pokaz slajdów) oraz przeprowadzenia prelekcji podczas trwania Pleneru (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
 • przygotowanie i przekazanie w formie elektronicznej noty biograficznej (ok. 1700 znaków ze spacjami);
 • pokrycie  kosztów dojazdu do Centrum we własnym zakresie;
 • zawarcie umowy z Organizatorem na udział w Plenerze.

Składanie aplikacji

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jako uczestnika pleneru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum skanu:

 1. karty zgłoszenia
 2. podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

Kartę zgłoszenia oraz skan podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO dla uczestników naboru) prosimy przesyłać najpóźniej do 28 kwietnia 2023 roku, na adres e‑mail:

u.kaszewska@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z przedstawicieli Centrum oraz głównego instruktora Pleneru na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 5 maja 2023 roku.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: u.kaszewska@rzezba-oronsko.pl

1/1
 • Plener głuchoniewidomych. Na zdjęciu uczestnik pleneru przy pracy wraz z instruktorem. Fot. J. Gaworski
Obejrzyj galerię