Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów. Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja III: 2022

Zapraszamy studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni artystycznych (do 2 lat po studiach) do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w Sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy wybitnym artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieły możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program Sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych.

Termin sympozjum: 4–18 września 2022 rok

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Komisarz: Martyna Pająk

Temat: Znaki czasu

Organizator zapewnia „wolontariuszom-asystentom”:

 • zakwaterowanie w pracowniach lub w Domu Rzeźbiarza;
 • pełne wyżywienie dostosowane do preferencji;
 • spotkanie ze środowiskiem artystycznym;
 • udział w imprezach towarzyszących (panele dyskusyjne, prelekcje);
 • możliwość prezentacji własnego dorobku w ramach imprez towarzyszących lub na oficjalnej stronie www organizatora;
 • możliwość prezentacji własnej twórczości w jednej z galerii Centrum (dla komisyjnie wybranych osób);
 • ubezpieczenie NNW na czas sympozjum.

Zobowiązania „wolontariuszy-asystentów”:

 1. przygotowanie prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
 2. czynne uczestniczenie w imprezach towarzyszących sympozjum;
 3. uczestnik Sympozjum wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych publikowanych przez organizatora;
 4. każdy z uczestników zobowiązuje się do udziału w Sympozjum w pełnym wymiarze czasowym.

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

 1. karty zgłoszenia;
 2. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru.

 

Kartę zgłoszenia oraz skan podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru prosimy przesyłać najpóźniej do 24 lipca 2021 roku, na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum oraz komisarza Sympozjum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 25 lipca 2022 roku.

 

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

1/1
 • OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja III: 2022
Obejrzyj galerię