Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów

Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów

Już po raz ósmy w Orońsku odbywa się Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów. Organizatorem spotkania jest Komisja Kultury i Dziedzictwa Historycznego działająca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie i Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach. Komisarzem pleneru jest lekarz stomatolog Stanisław Mysiak.

Założeniem organizatorów jest popularyzacja sztuki. Lekarze są jedyną grupą zawodową, która stara się przez sztuki piękne konsolidować własne środowisko, organizując plenery i konkursy ceramiczne, malarskie i fotografiki artystycznej.

Od 17 do 23 października 2022 w Orońsku przebywa 22 lekarzy, którzy pracują w glinie i poznają oryginalny sposób wypału ceramiki japońską techniką raku. W arkana tej sztuki wprowadza ich Bogusław Dobrowolski, sprawujący opiekę merytoryczną nad uczestnikami pleneru i ich pracą. Spotkania w Orońsku oprócz walorów poznawczych, integracyjnych i terapeutycznych są niewątpliwie akceleratorem aktywizującym drzemiące potencjały artystyczne i samorodne talenty, czego wymiernym dowodem są wykonane prace prezentowane w Klubie Rzeźbiarza.

1/7
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
  • Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów w CRP, 2022 r., fot. J. Gaworski
Obejrzyj galerię