Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:25

°C

Profesor Marian Molenda w Orońsku

W październiku na pobycie artystycznym przebywa w CRP prof. Marian Molenda. Na co dzień jest pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kieruje pracownią rzeźby.

W Orońsku prof. Molenda wykonuje cykl reliefów w gipsie i brązie patynowanym zatytułowanych „Figuracje” oraz realizuje rzeźbę w drewnie „Krzyk”. Tematyką twórczości artysty jest transponowanie i interpretowanie natury jako nieodłącznego elementu eksploracji problemów związanych z figurą ludzką.

Marian Molenda jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie oraz Wydziału Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni profesora Franciszka Duszeńki. W 2013 otrzymał tytuł profesora. Poza rzeźbą (głównie monumentalną) wykonuje prace z zakresu malarstwa sztalugowego i rysunku. Miał ponad 25 wystaw indywidualnych, brał także udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, jest autorem kilkudziesięciu pomników, m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, Starszych Panów, Jonasza Kofty, Jerzego Grotowskiego, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Witolda Pileckiego, Marii Fołtyn.

1/5
  • Marian Molenda podczas realizacji cyklu Figuracje
  • Marian Molenda przy pracy
  • Marian Molenda, cykl Figuracje
  • Marian Molenda, jedna z prac z cyklu Figuracje
  • Marian Molenda, szkic do rzeźby Krzyk
Obejrzyj galerię