Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 18:34

°C

Przebudowa budynku Pracowni odlewniczej

 

W 2022 roku w Centrum Rzeźby Polskiej przeprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa budynku Pracowni odlewniczej wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej”.

W ramach zadania przystosowano budynek Pracowni odlewniczej do wykorzystania w nim nowoczesnych urządzeń. Przebudowę zrealizowano w oparciu o opracowany projekt techniczno-wykonawczy. Odlewnia została wyposażona w nowoczesny piec elektryczny do topienia brązu wraz z podgrzewaną kadzią odlewniczą, nowoczesny piec do wytopu wosku z form odlewniczych oraz piaskarkę do czyszczenia odlewów wraz ze sprężarką śrubową. Realizacja zadania przyczyniła się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników odlewni. Wzrosła ochrona środowiska naturalnego, a co za tym idzie także ochrona zespołu pałacowo-parkowego Centrum Rzeźby Polskiej poprzez likwidację starego pieca opalanego koksem. Zrealizowana przebudowa pomieszczeń odlewni oraz zakup nowoczesnych urządzeń odlewniczych pozwala na sprostanie większym wymaganiom artystów rzeźbiarzy.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 644 009,10 zł, z czego kwota 480 000,00 zł została sfinansowana z Programu MKiDN Infrastruktura kultury.

1/9
  • Fot. nr. 5
  • Fot. nr. 4
  • Fot. nr. 6
  • Fot. nr 7
  • Fot. nr 9
  • Fot. nr. 3
  • Fot. nr.1
  • Fot. nr.2
  • Tablica informacyjna
Obejrzyj galerię