Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

Rezydencje artystyczne i badawcze 2021

Rezydencje artystyczne to jeden z podstawowych obszarów działalności Centrum Rzeźby Polskiej. Każdego roku Orońsko gości wielu polskich i zagranicznych artystów. Odbywają się tu warsztaty, plenery akademickie, seminaria, rezydencje artystyczne i wystawy sztuki współczesnej. Specjalistyczne pracownie ceramiczne, giserskie, kuźnia oraz stolarnia zapewniają kompleksową obsługę artystów i stwarzają szansę na realizację projektów monumentalnych i kameralnych. Czyni to Centrum Rzeźby wyjątkowym miejscem na tle innych ośrodków zajmujących się sztuką współczesną.

Stworzenie nowego programu rezydencji i poszerzenie go o aspekt naukowy jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną w czasie pandemii sytuację socjalną artystek i artystów oraz osób zajmujących się badaniem zjawisk we współczesnej rzeźbie. Każdego roku rezydencje skupiały się na osi tematycznej opracowanej przez zespół kuratorski. W roku 2021 hasła rezydencji to „Rzeźba jako fakt społeczny” oraz „Siły natury”.

Chcielibyśmy, aby działania naszych rezydentek i rezydentów opierały się przede wszystkim na współpracy z instytucją, lokalną społecznością i wykorzystywały potencjał łączenia wielu dziedzin sztuki i nauki. Program zakłada miesięczne pobyty studyjne w Centrum Rzeźby Polskiej, w trakcie których uczestniczki i uczestnicy będą mogli konsultować swoje projekty z kuratorkami i kuratorami, uzyskać wsparcie badaczy i historyków sztuki współpracujących z instytucją oraz kompleksową pomoc techniczną i merytoryczną (działów kolekcji i wystaw, komunikacji, edukacji).

Rezydenci prowadzący badania naukowe mogą korzystać z bogatego zbioru archiwaliów i cyfrowych dokumentów, który jest prowadzony przez dział dokumentacji od 1998 roku i gromadzi informacje na temat artystów zajmujących się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi. Uczestniczący w programie mogą także korzystać z zasobów biblioteki Centrum Rzeźby Polskiej, która posiada wydawnictwa z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i dziedzin pokrewnych oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia) związane ze statutową działalnością instytucji. Książki, czasopisma, katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych stanowią główną część jej zasobów, a najstarsze wydawnictwa datowane są na lata 80. XIX wieku.

Projekt kładzie również nacisk na prezentację dorobku artystycznego lub naukowego. Chcemy jednak, aby przede wszystkim jego program odpowiadał na potrzeby uczestników, wspierając ich poszukiwania w zakresie wielu dziedzin, projektów zaangażowanych społecznie i ekologicznie. Podstawą programu rezydencji jest świadomość znaczenia procesu jako głównego elementu praktyki twórczej, dlatego zakładamy, że będzie to czas poświęcony rozwojowi i badaniu nowych możliwości. Program rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej tworzy idealną przestrzeń do poszukiwania autorskich koncepcji i form wyrazu, których efekty mogą przyjąć wymiar niematerialny.

Artystki i artyści uczestniczący w programie zostaną również poproszeni o przygotowanie projektu wystawy do jednej z trzech galerii Centrum, parku rzeźby lub dowolnej przestrzeni na terenie Centrum Rzeźby Polskiej.

W ramach programu oferujemy:

 • honorarium w wysokości 2500 zł brutto,
 • pokrycie kosztów realizacji projektu w Orońsku,
 • spotkania z kuratorami, historykami sztuki, artystami i specjalistami w dziedzinie ekologii, aktywizmu społecznego oraz edukacji,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych i archiwum instytucji,
 • pomoc techniczną,
 • promocję twórczości i rezultatów rezydencji, m.in. na stronach internetowych oraz w ramach spotkań autorskich i prezentacji instytucjach kultury współpracujących z CRP,
 • artystom przebywającym na rezydencji wspólnie ze swoimi dziećmi zapewniamy także opiekę wykwalifikowanych edukatorek.

Terminy rezydencji:

 • czerwiec
 • wrzesień
 • październik
 • grudzień

 

Składanie aplikacji

Wnioski prosimy przesyłać na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą biografię i krótki opis projektu,
 • opis projektu realizowanego podczas rezydencji i jego wizualizację wraz z przewidywanym czasem realizacji (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB),
 • portfolio (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB),
 • klauzulę informacyjną.

Dopuszcza się składanie załączników.

Załączniki w wersji papierowej z dopiskiem „Rezydencje” należy dostarczyć w terminie składania wniosków do sekretariatu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod adresem:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ul. Topolowa 1

Orońsko, Polska

Karty zgłoszenia wraz z portfolio zapisanym w formacie PDF (maksymalny rozmiar pliku 10 MB) oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych prosimy przesyłać najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku, na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników rezydencji dokona zespół kuratorski Centrum Rzeźby Polskiej na podstawie nadesłanych aplikacji. Informacje o wyborze zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 16 lipca 2021 roku.

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

 

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz podmiotów prywatnych.

1/1
 • Rezydencje artystyczne i badawcze 2021
  Rezydencje artystyczne i badawcze 2021
Obejrzyj galerię