Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja II: 2021. OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów

Zapraszamy studentów ostatnich lat oraz absolwentów (do 2 lat po studiach) uczelni artystycznych do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy wybitnym artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych.

Termin sympozjum: 26 września – 10 października 2021 roku
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Komisarz: dr Katarzyna Szarek

Temat: Siły natury

„Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” (Heraklit).

Organizator zapewnia „wolontariuszom-asystentom”:

 • zakwaterowanie w pracowniach lub w Domu Rzeźbiarza;
 • pełne wyżywienie dostosowane do preferencji;
 • spotkanie ze środowiskiem artystycznym;
 • udział w imprezach towarzyszących (panele dyskusyjne, prelekcje);
 • możliwość prezentacji własnego dorobku w ramach imprez towarzyszących lub na oficjalnej stronie www organizatora;
 • możliwość prezentacji własnej twórczości w jednej z galerii Centrum (dla komisyjnie wybranych osób)

Zobowiązania „wolontariuszy-asystentów”:

 1. przygotowanie prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
 2. czynne uczestniczenie w imprezach towarzyszących sympozjum,
 3. uczestnik sympozjum wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych publikowanych przez organizatora;
 4. każdy z uczestników zobowiązuje się do udziału w sympozjum w pełnym wymiarze czasowym.

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

 1. karty zgłoszenia
 2. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

Kartę zgłoszenia oraz skan podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO dla uczestników naboru) prosimy przesyłać najpóźniej do 15 lipca 2021 roku, na adres e‑mail:

a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum oraz komisarza sympozjum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 31 lipca 2021 roku.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

1/1
 • OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów
  OPEN CALL dla wolontariuszy-asystentów
Obejrzyj galerię