Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 19:33

°C

Teoria przestrzeni i sztuki

Cykl prelekcji w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Centrum Rzeźby Polskiej rozpoczęło cykl wykładów towarzyszący programowi „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: prof. Jeremi Królikowski (SGGW), prof. Paweł Możdżyński (UW) i dr Artur J. Filip (PW). Tematyka prelekcji dotyczyła różnych modeli definiowania przestrzeni publicznej oraz wynikających z nich relacji i kontekstów. Dyskutowano nad odmiennymi, wzajemnie dopełniającymi się koncepcjami – z jednej strony przestrzenią jako indywidualnie przeżywanym doświadczaniem, z drugiej nad socjologiczno-antropologicznym jej postrzeganiem, czyli przestrzenią jako dynamicznym fenomenie społecznym. Pojawiły się też odniesienia do tradycji utopijnych koncepcji urbanistycznych, skonfrontowanych ze współczesną praktyką architektoniczną i artystyczną.

Na koniec odbyła się dyskusja. Obok dalszych teoretycznych rozważań znalazło się w niej miejsce na namysł nad zrealizowanymi projektami w przestrzeni publicznej, nad symbolicznym potencjałem miejsc, a także zakresem ról i odpowiedzialności, jakie przyjmują na siebie poszczególni aktorzy działań w przestrzeni publicznej.

Spotkanie otworzył dyrektor CRP Orońsko – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, moderatorkami były dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera oraz Kamila Szejnoch.

 

 

Program własny Centrum Rzeźby Polskiej „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1/5
  • Cykl prelekcji w Orońsku, Teoria przestrzeni i sztuki, 9.11.2021, foto Jan Gaworski
  • Teoria przestrzeni i sztuki, wykład prof. Jeremiego Królikowskiego (SGGW), foto Jan Gaworski
  • Teoria przestrzeni i sztuki, wykład prof. Pawła Możdżyńskiego (UW), foto Jan Gaworski
  • Teoria przestrzeni i sztuki, wykład dr Artura J. Filipa (PW) , foto Jan Gaworski
  • Cykl prelekcji w Orońsku, Teoria przestrzeni i sztuki, 9.11.2021, dyskusja, foto Jan Gaworski
Obejrzyj galerię