Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

SYMPOZJUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ – 2023 ZNISZCZENIA I NAPRAWY

Asystenci-wolontariusze

Miejsce Park Rzeźby
Data rozpoczęcia 17.09.2023
Kurator Agata Zboromirska Anna Podsiadły
Data zakończenia 17.09.2025

Artyści:

Robert Buček, Katarzyna Fober, Jan Piotr Gostyński, Katarzyna Anna Grochowalska, Magda Grzybowska, Theo Guicheron - Lopez, Natalia Magalska, Michał Matysiak, Marta Katarzyna Stefaniak, Agata Zboromirska

 

Asystenci-wolontariusze:

Zuzanna Bielak, Ryszard Henryk Chojnacki, Aida Małgorzata Duda, Jakub Mach, Magdalena Hanna Mazurkiewicz, Ireneusz Stanisław Pachliński, Paulina Rudzińska, Natalia Szcześnik, Adrianna Wilewska

 

Na terenie orońskiego parku prezentowane są rzeźby zrealizowane podczas IV edycji Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby Współczesnej (2023) pt. Zniszczenia i naprawy. W gronie wyłonionych poprzez Open Call uczestników wydarzenia poza artystami była grupa Wolontariuszy – Asystentów, czyli studentów i absolwentów uczelni artystycznych, m.in. z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie trwania Sympozjum, artystki i artyści realizowali swoje projekty rzeźb przeznaczone do ekspozycji w przestrzeni orońskiego parku. W procesie twórczym, niezwykle ważna była pomoc techniczna Wolontariuszek i Wolontariuszy, którzy wspierali działania artystów na  każdym etapie powstawania prac. W ramach krótkiego okresu realizacji rzeźb plenerowych, takie wsparcie okazuje się nieocenione. Założeniem tej osi współpracy jest przede wszystkim wymiana doświadczeń, ale także możliwość zapoznania się młodych artystów z różnymi technikami pracy i różnymi materiami artystycznymi wykorzystywanymi współcześnie przez rzeźbiarzy. W trakcie Sympozjum, osoby asystujące miały również możliwość zapoznania się z Centrum, jego szeroką działalnością kulturalną, programem artystycznym i infrastrukturą techniczną (możliwości specjalistycznych pracowni rzeźbiarskich), a także zaprezentowania swojego dorobku pozostałym uczestnikom oraz opowiedzenia o swoich doświadczeniach i założeniach artystycznych na przyszłość.

1/17
 • 001 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 002 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 003 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 004 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 005 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 006 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 007 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 008 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 009 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 010 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 011 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 012 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 013 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 014 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 015 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • 016 Miedzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2023, foto Jan Gaworski
 • IMG_7881
Obejrzyj galerię