Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

Rezydencje artystyczne i badawcze 2023 / 2024 Rzeźba wszędzie — OPEN CALL

Rezydencje artystyczne to jeden z podstawowych obszarów działalności Centrum Rzeźby Polskiej. Każdego roku Orońsko gości wielu polskich i zagranicznych artystów. Odbywają się tu warsztaty, plenery akademickie, seminaria, rezydencje artystyczne i wystawy sztuki współczesnej. Specjalistyczne pracownie – ceramiczna, giserska, kuźnia oraz stolarnia – zapewniają kompleksową obsługę twórców i stwarzają szansę na realizację projektów monumentalnych i kameralnych. Czyni to Centrum wyjątkowym miejscem na tle innych ośrodków zajmujących się sztuką współczesną.

Nowy program rezydencji, poszerzony o aspekt naukowy, jest odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację socjalną artystek i artystów oraz osób zajmujących się badaniem zjawisk we współczesnej rzeźbie w czasach współczesnych. Każdego roku rezydencje skupiają się na osi tematycznej opracowanej przez zespół kuratorski.

W roku 2023 hasło rezydencji to „Rzeźba wszędzie”.

Chcielibyśmy, aby działania naszych rezydentek i rezydentów opierały się przede wszystkim na współpracy z instytucją, lokalną społecznością i wykorzystywały potencjał łączenia wielu dziedzin sztuki i nauki. Program zakłada miesięczne pobyty studyjne w Centrum Rzeźby Polskiej, w trakcie których uczestniczki i uczestnicy będą mogli konsultować swoje projekty z kuratorkami i kuratorami, uzyskać wsparcie badaczy i historyków sztuki współpracujących z instytucją oraz kompleksową pomoc techniczną i merytoryczną (działów kolekcji i wystaw, komunikacji, edukacji).

Natomiast rezydenci prowadzący badania naukowe mogą korzystać z bogatego zbioru archiwaliów i cyfrowych dokumentów, który jest prowadzony przez dział dokumentacji od 1998 roku i gromadzi informacje na temat artystów zajmujących się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi. Uczestniczący w programie mogą także korzystać z zasobów biblioteki Centrum Rzeźby Polskiej, która posiada wydawnictwa z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i dziedzin pokrewnych oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia) związane ze statutową działalnością instytucji. Książki, czasopisma, katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych stanowią główną część jej zasobów, a najstarsze wydawnictwa datowane są na lata 80. XIX wieku.

Projekt kładzie również nacisk na prezentację dorobku artystycznego lub naukowego. Chcemy jednak, aby przede wszystkim jego program odpowiadał na potrzeby uczestników, wspierając ich poszukiwania w zakresie wielu dziedzin, projektów zaangażowanych społecznie i ekologicznie. Podstawą programu rezydencji jest świadomość znaczenia procesu jako głównego elementu praktyki twórczej, dlatego zakładamy, że będzie to czas poświęcony rozwojowi i badaniu nowych możliwości. Program rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej tworzy idealną przestrzeń do poszukiwania autorskich koncepcji i form wyrazu, których efekty mogą przyjąć wymiar niematerialny.

Artystki i artyści uczestniczący w programie zostaną również poproszeni o przygotowanie projektu wystawy do jednej z trzech galerii Centrum, parku rzeźby lub dowolnej przestrzeni na terenie Centrum Rzeźby Polskiej.

W ramach programu oferujemy:

 • stypendium w wysokości 3000 zł brutto,
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w CRP,
 • pokrycie kosztów realizacji projektu w Orońsku do kwoty 7 200 zł brutto,
 • spotkania z kuratorami, historykami sztuki, artystami i specjalistami w dziedzinie ekologii, aktywizmu społecznego oraz edukacji,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych i archiwum instytucji,
 • pomoc techniczną,
 • promocję twórczości i rezultatów rezydencji, m.in. na stronach internetowych oraz w ramach spotkań autorskich i prezentacji w instytucjach kultury współpracujących z CRP.

Terminy rezydencji:

 • od października 2023 do czerwca 2024

Składanie aplikacji

Wnioski prosimy przesyłać na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną Kartę zgłoszenia zawierającą biografię i krótki opis projektu,
 • opis projektu realizowanego podczas rezydencji i jego wizualizację wraz z przewidywanym czasem realizacji (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB),
 • portfolio (format PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB),
 • klauzulę informacyjną.

Karty zgłoszenia wraz z opisem projektu i portfolio zapisanym w formacie PDF (maksymalny rozmiar plików 10 MB) oraz Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych prosimy przesyłać najpóźniej do 15 sierpnia 2023 roku, na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: rezydencje@rzezba-oronsko.pl

Wyboru uczestników rezydencji dokona zespół kuratorski Centrum Rzeźby Polskiej na podstawie nadesłanych aplikacji. Informacje o wyborze zostaną przekazane wybranym uczestnikom rezydencji drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie 21–24 sierpnia 2023 roku.

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych.

1/1
 • Artystka pracuje podczas tworzenia dzieła w pracowni ceramicznej
Obejrzyj galerię