Dziś otwarte do 18:00

Zachód słońca o 19:51

°C

OPEN CALL dla artystów

10 maja 2023 – 10 lipca 2023

Międzynarodowe Sympozjum Rzeźby Współczesnej

edycja IV: 2023

Zapraszamy artystów do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Projekt stanowi ważny punkt w programie Centrum i realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych. Program wydarzenia obejmuje warsztaty rzeźbiarskie dla artystów profesjonalnych i młodych wolontariuszy-asystentów, studentów / absolwentów uczelni artystycznych oraz wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów, w tym weryfikacji przydatności tradycyjnych technik i materiałów w kontekście poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej oraz nowych technik i materiałów mogących zapewnić rozwój dziedziny rzeźby i jej szeroki odbiór.

Na podstawie weryfikacji złożonych projektów Centrum wyłoni uczestników spotkania. W ramach wydarzenia zrealizują oni autorskie, przestrzenne projekty na temat: Zniszczenia i naprawy, które eksponowane będą w przestrzeni orońskiego parku.

Dopuszczalne są wszystkie techniki i materiały rzeźbiarskie, które można konfrontować z naturą i eksponować w plenerze. Działania artystyczne uczestników będą realizowane w oparciu o zasoby techniczne CRP, we współpracy z pracownikami Centrum i wolontariuszami-asystentami. W ramach podsumowania sympozjum odbędą się spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy w swoich zainteresowaniach i dokonaniach zajmują się percepcją i funkcjonowaniem rzeźby.

Termin sympozjum: 3–17 września 2023 roku
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Komisarz: Agata Zboromirska

Temat: Zniszczenia i naprawy

Termin naboru: 10 maja 2023 – 10 lipca 2023

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania się Artystów do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum w terminie do 10 lipca 2023:

  1. KARTY ZGŁOSZENIA
  2. PROJEKTU REALIZACYJNEGO zawierającego:
  3. wizualizacje: maksymalnie 8 wizualizacji w wersji pdf, jpg, etc.
  4. opis ideowy: do 4 tys. znaków ze spacjami
  5. kosztorys: maksymalnie uszczegółowiony z podaniem specyfikacji technicznej materiałów (rodzaj, ilość, wielkość, kolor, średnice, etc., najlepiej z podlinkowaniem do produktu) oraz niezbędnych do realizacji dzieła usług (cięcie, wypał, etc.).

W kosztorysie należy wyszczególnić także zapotrzebowania na pomoc techniczną ze strony pracowni Centrum (stolarz, ceramik, elektryk, etc.).

  1. PORTFOLIO format pdf o maksymalnym rozmiarze 10 MB
  2. SKANU PODPISANEJ KLAUZULI INFORMACYJNEJ dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

Ww. materiały prosimy przesyłać na adres e‑mail:

a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

lub pocztą, w wersji papierowej na adres:

Centrum Rzeźby Polskiej

ul. Topolowa 1 

26–505 Orońsko

z dopiskiem: Sympozjum Rzeźby Współczesnej

Informacje o wyborze uczestników zostaną upublicznione na www i FB Centrum oraz przekazane aplikantom drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru. 

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

1/1
  • Artysta w ubraniu ochronnym pracuje w kamieniu
Obejrzyj galerię