ENG

3. edycja Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej

Plenery

W kwietniu br. w dniach 21–30 odbył się pierwszy plener trzeciej edycji Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej zatytułowany „UCIELEŚNIENIE RZEŹBY – 36,6 / 360”.

W spotkaniu udział wzięli studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Liderami wiosennej odsłony OPWA byli: Grzegorz Klaman i Janusz Bałdyga. W plenerze uczestniczyło 20 osób. Adepci sztuki odnieśli się do zadanego tematu, realizując go w różnych mediach, oprócz rzeźb powstały obiekty, instalacje, prace video oraz o charakterze performatywnym. Spotkanie zakończyło się wystawą poplenerową.

Założenia merytoryczne OPWA – Wiosna 2017 przedstawił prof. Grzegorz Klaman

„W procesie powstawania obiektu rzeźbiarskiego (dzieła sztuki) ciało stanowi centrum zarządzania decyzyjnego, generuje koncepcję i ideę, aby niejednokrotnie urzeczywistnić ją w materiale poprzez narzędzia i mechanikę ciała. Ta klasyczna zależność wydaje się oczywista i kanoniczna, jednak można zadać sobie pytanie o zmianę elementów wyjściowych tak aby mogły skutkować innym efektem końcowym dzieła (obiektu) performatywu. Przedefiniowanie składowych potencjalnie może nas prowadzić do odmiennych relacji ciało – obiekt – działanie. Jest to także postawienie pytania o podmiotowość artysty przekraczającego granice produktywnego ciała-maszyny a świadomego kontinuum cielesno-umysłowego, swoistego ciała rozszerzonego na technologiczne interfejsy. Taka postawa otwiera nam proces projektowy oparty nie tylko o intencje i emocje ego artysty, lecz umocowanego w założeniu, iż świadomość definiujemy jako nielinearny alokacyjny system wymiany informacji. Postantropocentryczna perspektywa współdzieli autorstwo i przyczynę powstania artefaktu i kształtuje wspólną wielopodmiotową przestrzeń twórczego środowiska”.

Prof. Grzegorz Klamankategoria: Plenery, autor: Izabela Sosnaowska-Kozieł, dodano: 2017-05-10 14:11:18, czytane: 1242 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego