ENG

Konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej

Konkursy, konferencje

Zaproszenie do Konkursu

Miasto Poznań zaprasza do udziału w otwartym jednoetapowym Konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej zlokalizowany w Parku im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie najlepszego rozwiązania, który stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych oraz będzie odgrywał ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

TEREN

Konkursem objęty jest teren w zachodniej części centrum miasta u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich/Towarowa, w bliskim sąsiedztwie dworca autobusowego i kolejowego.

UCZESTNICY

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka

lub

osoba, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w przeciągu 10 lat przed ogłoszeniem Konkursu; rzeźby, pomnika lub instalacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej, będącej upamiętnieniem wydarzenia historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.

NAGRODY

I   nagroda w wysokości        30.000,00 zł

II  nagroda w wysokości        20.000,00 zł

III nagroda w wysokości        15.000,00 zł

wyróżnienie równorzędne          5.000,00 zł

wyróżnienie równorzędne          5.000,00 zł

wyróżnienie równorzędne          5.000,00 zł

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pomnika oraz kompletnej dokumentacji projektowej.

WARUNKI

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji: wykonanie pomnika/rzeźby, wykonanie dokumentacji projektowej, prace ziemne i budowlane) nie powinien przekroczyć kwoty 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion PLN brutto). 

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia, które zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu oraz negocjacji z Uczestnikiem konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepszą, nie powinien przekroczyć kwoty 700 000 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy PLN brutto).

JURY

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

  • Antonii Janusz Pastwa - artysta rzeźbiarz

Sędziowie:

  • Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania;
  • Przemysław Alexandrowicz - Rada Miasta Poznania - Członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania;
  • dr Tomasz Jędrzejewski - artysta rzeźbiarz, członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy;
  • Jacek Maleszka - architekt, członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Stowarzyszenia Prawo do Miasta;
  • Henryk Walendowski - wnioskodawca - Prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan;
  • Aleksandra Wendland - Sekretarz Stowarzyszenia Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945;
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson - socjolog, Instytut Zachodni w Poznaniu.

TERMINY

Ogłoszenie Konkursu    14.08.2018       
Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu    28.08.2018       
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu    7.09.2018       
Ostateczny termin składania wniosków    10.09. 2018 r.       
Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie    do 21 września 2018 r.       
Ostateczny termin składania prac konkursowych     8 listopada 2018 r.       
Publiczna debata wynikająca z Uchwały w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania     14-16 listopada 2018 r. Dokładna data zostanie podana na stronie konkursu.     

REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONACH

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/zamowienia-publiczne/zou-xii-271-137-2018-ma,32056/

www.poznan.pl/architektura

KORESPONDENCJA

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Sekretariat, pokój 152
fax +48 61 878 50 85, zp@um.poznan.pl
godziny urzędowania:  7.30 - 15.30, w poniedziałki do 17.00
(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).kategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział Komunikacji, dodano: 2018-08-20 13:19:22, czytane: 1298 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego