ENG

Konkurs na wykonanie projektu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie wraz z koncepcją zagospodarowania jego otoczenia

Konkursy, konferencje

Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego i spełniającego założenia Organizatora projektu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w jego najbliższym otoczeniu. Zgodnie z oczekiwaniami Organizatora pomnik ten ma stać się artystycznym i ideowym trwałym elementem kompozycji przestrzennej, wzbogacającym przestrzeń miejską o dzieło artystyczne upamiętniające wybitną historyczną postać oraz spełniające założenia ideowe związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Projekt pomnika musi uwzględniać charakter otoczenia, z którym ma tworzyć spójną i harmonijną całość, dając estetyczny element małej architektury miejskiej. Drzewa rosnące na terenie klombu nie mogą zostać wycięte lub uszkodzone w trakcie prac budowlanych.

Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1487395,zarzadzenie-nr-3482018-prezydenta-miasta-tarnowa-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-konk.htmlkategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2018-08-30 12:10:06, czytane: 1451 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego