ENG

Olga Plastira i Andrzej K. Wiśniewski

Pobyty indywidualne

Od drugiego do dwunastego września już po raz kolejny przebywała i pracowała w Orońsku rzeźbiarka z greckiej wyspy Naxos, Olga Plastira.

Artystka wykonała kilkanaście małych figurek z gliny, które następnie zostały wypalone w piecu ceramicznym. Te powstające spontanicznie figurki służą jako wzór do wykonania w późniejszym czasie rzeźb w marmurze. Korzystając ze znalezionych metalowych części, wykonała dwie podstawy do rzeźb. W ten sposób, wzorując się na zaczerpniętej z dawnej cywilizacji greckiej idei, gdzie cokół, tron, podest były dla osób uprzywilejowanych jedną z najważniejszych rzeczy, dała przykład rozpoczęcia pracy nad rzeźbą, tworząc w pierwszej kolejności cokół.

Paru artystów w przeszłości pracowało podobnie m.in. Brancusi, który robiąc podstawy do nieistniejących jeszcze rzeźb inspirował się sztuką afrykańską prezentowaną na wystawie w Paryżu.

Olga w swoich kompozycjach rzeźbiarskich łączy części wykonane własnoręcznie z gotowymi, znalezionymi i pasującymi do jej kompozycji rzeźbiarskiej elementami. 

W tym samym czasie w orońskiej pracowni przebywał Andrzej K. Wiśniewski, artysta z Hiszpanii, który już od paru lat jest częstym gościem orońskiego Centrum. Kontynuował prace rozpoczęte w trakcie poprzedniego pobytu, a związane z cyklem prac pod nazwą „Entropia”. Tym razem za wzór posłużyły mu dawne formy gipsowe waz ceramicznych.

Wypalając powstałe obiekty w piecu alternatywnym, zwanym „węgierskim”, otrzymał wcześniej niezamierzone efekty, które są wynikiem działania ognia. Oddziaływanie wysokiej temperatury na formy powoduje zmiany ich kształtów, co w przypadku pracy nad „Entropią” jest efektem w pełni nieprzewidywalnym. W ten sposób powstały nowe obiekty, które różnią się od pierwotnej skończonej formy.kategoria: Pobyty indywidualne, autor: Joanna ZE, dodano: 2013-10-14 14:07:59, czytane: 3565 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego