ENG

Rzeźba dzisiaj IV: ANTY-pomnik: nietradycyjne formy upamiętniania

Wydarzenia

Pod redakcją Eulalii Domanowskiej, Marty Smolińskiej

Format 160 x 240 mm, objętość 416 s.

Cena 40 zł

Teksty zgromadzone w niniejszym tomie, autorstwa teoretyczek i teoretyków, kuratorek i kuratorów, artystek i artystów, są próbą odpowiedzi na pytania związane z pomnikiem i antypomnikiem. Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Orońsku starali się ustosunkować do postawionych przed nimi zagadnień: Jakie formy upamiętniania są adekwatne do współczesnej mentalności odbiorców żyjących w epoce postmedialnej, zdominowanej przez rzeczywistość wirtualną? Jakie antypomniki są zdolne upamiętniać wybrane wydarzenia w czasach kryzysów i migracji? Czy antypomnik może funkcjonować w przestrzeni wirtualnej? Jakie wydarzenia najczęściej podlegają upamiętnianiu przez antypomniki? Czy od czasów pierwszych dzieł Jochena Gerza ustalił się już kanon antypomników? W jaki sposób antypomnik staje się procesualny i interaktywny? Antypomniki a kontekst polityczno-historyczny? Jaką rolę antypomnik przypisuje odbiorcom?

Wydawnictwo w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wydawnictwo dostępne w naszej kięgarni internetowejkategoria: Wydarzenia, autor: Halina Gajewska, dodano: 2020-07-16 14:08:50, czytane: 783 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego